• OBJAVLJENO: 05.07.2005.
Nakon deset godina status goraždanskog Centra za stručnu obuku mogao bi uskoro biti riješen

Dogovoren transfer vlasništva nad opremom!

Nakon dugogodišnjih problema, izgleda da je na pomolu konačno rješavanje statusa goraždanskog Centra za stručnu obuku.
Ovakav zaključak proizašao je nakon sastanka Premijera BPK Goražde Salka Obhođaša sa dr. Ubavkom Dizdarević, šefom UNDP-ovog programa za BiH i Ryutarom Murotanijem, šefom za ekonomsku saradnju japanske ambasade u BiH, kojem su prisustvovali i asistent UNDP-ovog programa POS Larisa Serdarević, kantonalni ministar za obrazovanje, nauku kulturu i sport Osman Somun i direktor Centra za stručnu obuku Rifet Bečić.
Posredstvom UNDP-ija, a zahvaljujući sredstvima Vlade Japana još 1996. godine u Goraždu je implementiran projekt Centra za stručnu obuku. Opremljen najsavremenijom opremom za razne vrste zanimanja i namijenjen obuci i prekvalifikaciji radnika na ovom području i području šire regije, ovaj Centar je u to vrijeme bio posljednje čudo tehnike. No, od samog njegovog osnivanja, nakon isteka programa donatora, ispoljio se problem njegove ekonomske održivosti jer je namjena Centra za stručnu obuku imala isključivo edukativni, a ne komercijalni karakter i svi pokušaji da se na tom planu nešto učini padali su u vodu pred činjenicom da je praktično sva oprema bila u rukama implementatora projekta koji ju je mogao u svakom trenutku povući na neku drugu lokaciju.

Zahvaljujući naporima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u sadašnjem sazivu, koja je, kako naglašava Premijer Obhođaš uprkos protivljenjima pojedinih skupštinskih zastupnika, redovnih novčanim grantovima uposlenima pružala Centru za stručnu obuku neophodne uslove za preživljavanje, te radila na iznalaženju konačnog rješenja njegovog statusa, ovaj sastanak donio je konkretne rezultate.
Naime, UNDP-i i Vlada Japana posredstvom svoje ambasade spremni su da prava vlasništva nad opremom Centra za stručnu obuku prebace na Vladu BPK Goražde, odnosno njeno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Ovim transferom konačno bi se stekli uslovi za donošenje Zakona o javnoj ustanovi Centar za stručnu obuku i za njegovu konačnu registraciju u državno vlasništvo.
Donošenje ove odluke uslijedilo je nakon što je Vlada kantona uvjerila donatore i finansijere Projekta Centra za stručnu obuku da u ovom slučaju, kada Centar bude registriran kao javna ustanova neće moći doći do otuđenja donirane imovine, niti njene privatizacije, što je do sada bio i glavni kamen spoticanja u rješavanju statusa ovog Centra.
Na uposlenima u goraždanskom Centru za stručnu obuku ostaje da se raznim programima edukacije, pružanja usluga i saradnjom sa kantonalnim i federalnim zavodima zapošljavanja izbore za što više posla na tržištu rada i u sticanju ekonomske neovisnosti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.