• OBJAVLJENO: 05.11.2019.
Premijerka BPK Goražde Aida Obuća
“Jedan od fokusa rada ove Vlade je poboljšanje uslova rada u kantonalnim zdravstvenim ustanovama kao i puna podrška prijemu doktora specijalista…”

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na jednoj od prethodnih sjednica razmatrala je informaciju menadžmenta JZU „Kantonalna bolnica“ i JU „Dom zdravlja“ Goražde o evidentnom nedostatku ljekara specijalista, potrebnih zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde.

Između ostalog, u  informaciji je navedeno da se ove zdravstvene ustanove suočavaju sa odlaskom ljekara specijalista koji su bili zaposleni u JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde. Uz činjenicu da JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde proistekla iz goraždanske ratne bolnice, na koju su svi ponosni , prema riječima premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće, jedan od fokusa rada ove Vlade je  poboljšanje uslova rada u kantonalnim zdravstvenim ustanovama, a u skladu sa nadležnostima i mogućnostima, i u domovima zdravlja.

Pored potpisanog Kolektivnog ugovora sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije, koji je naš Kanton prvi potpisao u FBiH, Vlada i kroz nabavku neohodne opreme za rad nastaji poboljšati uslove rada u ovim zdravstvenim ustanovama s ciljem što što kvalitetnijh pružanja usluga građanima.

„Poznato je da je da imamo potrebu za deficitarnim kadrom, pogotovo doktorima specijalistima i mi sa strane Vlade se trudimo da uvedemo mjere i ispoštujemo ih do kraja kako bi se to stanje popravilo. Jedna od mjera, pored obezbjeđenja kadra koju Vlada poduzima u kontinuitetu, jeste i nabavka prijeko potrebne opreme . Usvojena je odluka o nabavci dva neophodna frižidera za transfuziju krvi  čija je vrijednost više od 10.000 KM, a na slijedećoj sjednici Vlade trebali bismo razmatrati i Odluku o davanju saglsanosti za pokretanje postupka nabavke ručki za endoskopski aparat čija je vrijednost oko 28.000 KM te Odluku o isplati novčanih sredstava za ovu namjenu. Dakle, aparat već postoji u JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, ali je neophodno nabaviti ovu dodatnu opremu kako bi se stavio u funkciju“-riječi su premijerke BPK Goražde Aide Obuće.

Od Upravnog odbora JZU“Kantonalna bolnica“ Goražde Vlada BPK Goražde zaprimila je zahtjev za odobravanje specijalizacija doktorima opće prakse.

„Najvjerovatnije da ćemo odobriti specijalizaciju za četiri ljekara opšte prakse. To su one specijalizacije koje su neophodne u radu JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde. Kada je riječ o prijemu u radni odnos zdravstvenih radnika, zaključkom Vlade BPK Goražde data je puna podrška prijemu doktora specijalista, za što je trenutno objavljen javni konkurs. Takođe, želim da napomenem da je Vlada svojim zaključkom naložila JZU“Kantonlana bolnica“, da prilikom prijema u radni odnos u potpunsoti mora poštovati Uredbu koju je donijela Vlada FBiH i Kantonalna vlada te odredbe Izmjena i dopuna Zakona o radu i podzakonskih akata, u kojim je propisano da nema prijema bez konkursne procedure“-ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.