• OBJAVLJENO: 18.11.2019.
S ciljem  što transparentnijeg rada Vlade BPK Goražde i njenih institucija
Uz podršku Misije OSCE-a do kraja godine se očekuje uspostava Registara o zaposlenim i imenovanim licima u BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nedavno je usvojila odluke o uspostavi Registra zaposlenih u javnom sektoru i Registra imenovanih lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. O aktivnostima u vezi uspostave registra na današnjoj press konferenciji govorili su premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić.

Odluku o uspostavi Registra zaposlenih u javnom sektoru dužni su primjenjivati svi organi uprave i službe, zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije te pravna lica s javnim ovlaštenjima na teritoriji BPK Goražde, javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač BPK Goražde, kao i  privredna društva u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala. Svi organi uprave i institucije, dužne su Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde dostaviti podatke o zaposlenim licima koji se odnose na ime i prezime, naziv i sjedište organa uprave ili institucije u kojim je lice zaposleno, naziv radnog mjesta, stručna sprema za radno mjesto, zvanje lica stečeno redovnim, vanrednim i drugim oblicima obrazovanja, datum zasnivanja radnog odnosa te podatak osnovne plate zaposlenog lica.

Kada je riječ o Odluci o uspostavi Registra  imenovanih lica u BPK Goražde, ovu odluku dužni su primjenjivati svi organi uprave i službe, javne institucije na nivou BPK Goražde koje se finansiraju iz Budžeta BPK Goražde, dakle,  institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, javne ustanove, fondovi i zavodi čiji je osnivač BPK Goražde. U registar se unose podaci o funkciji imenovanja, naziv institucije u kojoj je izvršeno imenovanje, sjedište institucije, datum početka obnašanja imenovane funkcije te datum prestanka obnašanja imenovane funkcije, stručna sprema imenovanog lica kao i podatak  da li je predviđena naknada za obnašanje imenovane funkcije i u kojem iznosu.

„ Da bismo što transparentnije radili i taj naš rad bio dostupan javnosti na način kako je to predviđeno, Vlada BPK Goražde usvojila je odluke o uspostavi registara. Mi smo te aktivnosti radili sa Timom za borbu protiv korupcije uz podršju Misije OSCE-a u BiH koja se ogledala dvostruko. Prije svega, podrška je bila u aktima koje je Vlada BPK Goražde trebala da donese, a s druge strane u obećanju da ćemo mi dobiti softver koji će sve pratiti ove aktivnosti i to besplatno. Prema mišljenju Vlade BPK Goražde, sve prethodne aktivnosti su bile  deklarativna borba protiv korupcije, ovo je prvi značajan iskorak i o tome smo pohvaljeni od strane Misije OSCE-a. Do kraja mjeseca novembra 2019.godine, imat ćemo sastanak sa šeficom Misije OSCE-a u BiH kojoj ćemo prezentirati ove aktivnosti  i nadam se da ćemo do kraja ove godine okončati ovaj projekat i u novu godinu ući sa novim tehnologijama i novim transparentnijim  mogućnostima u borbi protiv korupcije“-istaknula je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, uz podršku Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK Goražde, sačinilo je uputstva za popunu obrazaca za dostavu podataka o zaposlenih i imenovanih lica, koja su dostavljena svim budžetskim korisnicima. Ovlaštene osobe iz organa uprave i institucija,  podatke o zaposlenim licima i imenovanim licima,  Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde  dostavljaju na predviđenom obrascu radi unosa i evidentiranja u Registar, isključivo u elektronskoj formi. Kada je riječ o zaštiti ličnih podataka, prema riječima ministrice Nataše Danojlić, a prema informacijama Agencije za zaštitu ličnih podataka koje je zatražio Kanton Sarajevo koji je realizovao ovaj projekat,  nema smetnji da ovi podaci budu javni.

„Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka glasi, bez obzira na odluku, navedeni obim i vrstu podataka. po svom karakteru ne predstavljaju podatke koji trebaju biti sakriveni od javnosti, osim za radna mjesta koji po prirodi posla zahtijevaju zaštitu takvih podataka, u cilju zaštite integriteta posla i života izvršioca, kao što je primjer u vezi istrage krivičnih djela. Tako da samo Uprava policije ima po osnovu ovog zaključka opravdanje, da njeni podaci ne budu javni, a svi ostali po osnovu mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka ( iako zaposlenici navode da mogu imati štetne posljedice zbog davanja njihovih podataka) ne mogu nadjačati javni interes u pogledu ostvarivanja principa transparentnosti rada subjekata i javnog sektora. Dakle, ukoliko neko kaže da se ne ide u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka to nije istina“-riječi su ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataše Danojlić.

S ciljem što transparentnijeg rada, Vlada je zadužila Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose  i Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK da koordinira aktivnosti sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Misijom OSCE-a u BiH kako bi se obezbijedila aplikacija, odnosno softver za uspostavljanje Registra zaposlenih u javnom sektoru, Registra imenovanih lica i Registra javnih nabavki.  Nabavku ovog softvera finansiraće OSCE, čime će se steći uslovi da se uz ove softvere stavi u funkciju i softver koji je donirala Agencija za borbu protiv korupcije u BiH.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.