• OBJAVLJENO: 18.11.2019.
Održan sastanak sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja BPK Goražde
Pozvana boračka udruženja da aktivno uzmu učešće pri donošenju budžeta BPK Goražde za 2020.godinu

Jedan od redovnih sastanaka sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održali su  danas premijerka BPK Goražde Aida Obuća i ministar za boračka pitanja Edin Aganović. Sastanku je prisustvovao i ministar za finansije BPK Goražde Mirsad Agović.

Na sastanku je razgovarano o provođenju Zakona o demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica FBiH te usklađivanju Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražde sa federalnim zakonom.

S tim u vezi, zatraženo je poštivanje, u cjelosti, Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde. Takođe, na sastanku su prezentirane cijene ortopedskih pomagala koje bi se prema mišljenju Koordinacije trebale uskladiti  sa cijenama u drugim kantonima, te  obavezama  po projektima udruženja odobrenim u 2019.godini,  te  aktivnostima koje bi trebale prethoditi  adekvatnom smještaju boračkih udruženja.

Bila je ovo prilika i da se pozovu boračka udruženja da uzmu aktivno učešće u vezi  utvrđivanja  Nacrta Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.