• OBJAVLJENO: 21.11.2019.
Održan sastanak sa predstavnicima Kantonalnog poreznog ureda Goražde
Prezentirana analiza prihoda uplaćenih poreza na imovinu, naslijeđe i poklon

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Mirsad Agović, upriličili su sastanak sa direktorom   Kantonlanog poreznog ureda  Goražde Harisom Delizaimovićem i šeficom ispostave Poreznog ureda za općine u sastavu BPK Goražde,  Džemilom Kazagić.

Na sastanku je razgovarano o implementaciji Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama BPK Goražde,  uzimajući u obzir činjenicu da je   presudom Ustavnog suda iz 2019.godine,  jedna od odredbi  člana  kojim se propisuje visina taksi proglašena neustavnim.

Ovom prilikom prezentirana je i analiza prihoda uplaćenih poreza na imovinu, naslijeđe i poklon u 2018.godini, s akcentom na prihode priređivača igara na sreću koji posluju na području našeg kantona.

Od trideset poslovnica koje posluju na području našeg kantona,  na ime poreza Lutrija BiH koja ima dvije poslovnice u Goraždu, uplatila je iznos od 31.200KM.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.