• OBJAVLJENO: 27.11.2019.
Press konferencija Vlade BPK o temi „Unaprjeđenje usluga u zdravstvu s posebnim akcentom na uspostavu Hemodijaliznog centra“
Za sedam mjeseci, od svog imenovanja do danas, Vlada u poboljšanje zdravstvenih usluga uložila preko 200.000 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na čelu sa premijerkom Aidom Obućom organizovala je danas press konferenciju o temi „ Unaprjeđenje usluga u zdravstvu s posebnim akcentom na uspostavu Hemodijaliznog centra“.

Press konferenciji prisustvovala je i direktorica JZU Kantonalna bolnica Goražde Nermina Kamenica sa saradnicima.

„Nastojat ćemo dati snažnu podršku zdravstvenim radnicima, našim ljekarima, kroz snažnu podršku struci, jačanju institucija i osiguranju stalne modernizacije i napretka. Zato je potrebno da radimo zajedno, da osiguramo sve što je struci potrebno, te da čuvamo dignitet liječničke profesije. Potrebno je da osiguramo da se što više zdravstvenih usluga građanima vrši u našem kantonu. Možda je to ambiciozan cilj ove Vlade, ali svakako nije neostvarljiv. U tom kontekstu, potrebno je da djelujemo strateški, da imamo jasan plan zadržavanja zdravstvenih profesionalaca”- istaknula je premijerka BPK, citirajući dio iz ekspozea 2019.

Prema njenim riječima, od tada pa do danas, aktuelna Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz pomoć struke, zajedničkim radom, učinila je mnogo na postizanju ovog strateškog cilja, kroz pružanje finansijske podrške u opremanju i poboljšanju medicinskih usluga svih zdravstvenih ustanova na području Kantona, posebno Kantonalne bolnice Goražde, kao i nastojanju da se adekvatno i sa uspjehom okončaju poslovi oko uspostave prijeko potrebnog Hemodijaliznog centra.

Od aprila od kada je ova Vlada formirana do danas, prema riječima resornog ministra Eniza Halilovića, podrška Vlade zdravstvenim ustanovama na području BPK, putem raznih projekata, iznosi 200.950 KM.

Podržani su projekti JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 20.000 KM .

Takođe, Vlada je podržala projekte sva tri doma zdravlja na području BPK Goražde: JU Dom zdravlja Foča – Ustikolina i JU Dom zdravlja Prača sa po 5.000, 00 KM i JU Dom zdravlja „Dr Isak Samokovlija“ Goraždes sa 5.950,00 KM.

Kako je istaknuto, podrška JZU Kantonalna bolnica Goražde u navedenom periodu iznosi 165.000,00 KM.

Sa 30.000 KM Vlada sufinansira Projekt „Specijalizacije u JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2019. godinu. Za nabavku medicinske opreme- frižider za čuvanje krvi i krvnih sastojaka i transportni frižider za krv i krvne derivate, sa odgovarajućim temperaturnim senzorima  izdvojeno je 10.000,00 KM, nabavku bipolarnih elektroda, neophodnih za urološke operacije – 3.000,00 KM, te ručki za endoskopski aparat – 28.000,00 KM.

Putem postupka javne nabavke, do 73.000 KM, Vlada će finansirati nabavku jednog sanitetskog vozila, kao i nabavku  tri EKG aparata u iznosu od 21.000,00 KM.

„Posebni napori svih nas u Vladi uloženi su u pripremu neophodnih koraka koji će voditi ka konačnoj uspostavi Hemodijaliznog centra. Prije svega, stavili smo van snage Odluku prethodne Vlade o prihvatanju projekta „Uspostave dijaliznog centra u Goraždu“ pri JZU Kantonalna bolnica Goražde, te prihvatili Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o davanju saglasnosti na Idejni projekat dogradnje u otvorenom atriju, promjene namjene i adaptacija prostorija u prizemlju JZU Kantonalna bolnica Goražde za potrebe uspostave Hemodijaliznog centra. Nakon toga, Vlada je zadužila JZU Kantonalna bolnica Goražde da pristupi izradi idejno-izvedbenog Projekta za uspostavu Hemodijaliznog centra pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde u prizemlju JZU Kantonalne bolnice Goražde. Idejni projekat kojeg je uradila projektanska kuća „Idea“ dobio je našu saglasnost te je u iznosu od  cca 25.000 KM finansiran od strane Vlade“- istaknula je premijerka BPK, koja je navela da su sljedeći koraci izrada izvedbenog projekta i dobivanje građevinske saglasnosti za izgradnju.

Uz zahvalnost gradonačelniku Grada Goražda i njegovim saradnicima na podršci Vladi pri realizaciji ovog projekta, premijerka Aida Obuća, naglasila je će u budućim koracima biti potrebna i saglasnost Gradskog vijeća da se promijeni Regulacioni plan kako bi se sadašnja neiskorištena zelena površina s bočne strane bolnice iskoristila kako za ulaz u Hemodijalizni centar, tako i za atrij za hemodijalizne bolesnike.

Naglašena je i saradnja sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu koja je rezultirala posjetom direktorice ovog centra Vladi Kantona i Kantonalnoj bolnici te obećanoj stručnoj i finansijskoj podršci u obuci kadrova za Hemodijalizni centar.

„ Kad je riječ o edukaciji kadra za Hemodijalizni centar, dobivena je saglasnost Kliničkog centra Sarajevo da edukacija našeg kadra može početi i to nas je jako obradovalo jer je prihvaćen projekat- naglasila je direktorica Kantonalne bolnice Nermina Kamenica.

„  Radi se o edukaciji pet medicinskih sestara i dva ljekara koji će ići na edukaciju. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim premijerki i našem resornom ministru, kompletnoj Vladi, jer je prepoznala goruće probleme u Kantonalnoj bolnici, a jedan od značajnijih je nedostatatak sanitetskog vozila. Dobili smo saglasnost i već je krenula tenderska procedura za nabavku, odobrena su sredstva i ja se nadam da će se ta procedura ubrzo okončati. Zatim su sredstva odobrena za poboljšanje zdravstvenog sistema u Kantonalnoj bolnici, od EKG aparata koji su zaista neophodni, endoskopskih ručki za gastroskopiju i kolonoskopiju tako da pacijenti neće morati ići u Sarajevo i druge centre kako bi uradili pretrage. Omogućen nam je i dolazak kadrova specijalista, operativni programi su započeti od mjeseca juna i od tada izvršeno je oko trideset operacija prostate, katarakte i štitne žlijezde. To je velika ušteda za naš Zavod zdravstvenog osiguranja, jer pacijenti ne moraju ležati u drugim centrima. Takođe, dobit ćemo opremu i za transfuzijsku službu, a radi se o namjenskom frižideru koji će poboljšati kvalitet rada u ovoj službi. Odobrena je i edukacija za transfuzijsku službu koja je jako zahtjevna. Sve ovo vodi ka poboljšanju zdravstvenih usluga na prostoru našeg kantona“- riječi su direktorice Kantonalne bolnice Nermine Kamenica.

Paralaleno sa ovim aktivnostima, imajući u vidu da je projekat uspostave Hemodijaliznog centra veoma skup, Vlada je u konsultacijama sa menadžmentom Kantonalne bolnice, uputila zahtjeve mnogobrojnim institucijama i ambasadama za doniranje hemodijaliznih aparata.

Istovremeno, radilo se i radi na poboljšanju statusa ljekara i svih zdravstvenih radnika, koji su rezultirali potpisivanjem Kolektivnog ugovora sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije, te početkom pregovora za potpisivanje sličnog kolektivnog ugovora sa Sindikatom uposlenih u zdravstvu BPK Goražde.

Najbitnije i ono što je danas posebno istaknuo menadžment Kantonalne bolnice Goražde, je da postoji sinergija između Vlade i zdravstvenih radnika, da konačno neko uvažava njihove prijedloge i potrebe, da uvažava struku, te da se uz ovakavu saradnju ne treba brinuti za realizaciju bilo kojeg projekta, za dobrobit svih koji koriste zdravstvene usluge.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.