• OBJAVLJENO: 13.12.2019.
Iz Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
Prezentovan Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka

Ministar za urbanizam, prostorno urđenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Bojan Krunić upriličio je danas press konferenciju na kojoj je govorio o Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Prema riječima ministra,  Bosansko-podrinjski kanton Goražde od 2017. godine ima plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koji se donosi za moguće posebne situacije u kojima su prekoračene neke granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a kojima mogu biti ugroženi životi ljudi i sam okoliš. Plan se primjenjuje na području Grada Goražde, Foča u FBiH i Pale u FBiH. a Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na 26. redovnoj sjednici donijela Odluku o formiranju Operativnog štaba Vlade BPK Goražde za primjenu plana intervetnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka.
“Zadatak Operativnog štaba je proglašavanje i prestanak epizode prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku, uvođenje i ukidanje mjera radi smanjenja emisije zagađujućih materija u zraku, izdavanje obavještenja o prestanku trajanja epizoda prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku te druge mjere predviđene Planom. Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde, na prijedlog Stručnog tijela, proglašava prvu epizodu prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku i odlučuje o potrebi sazivanja i početka djelovanja Operativnog štaba Vlade BPK Goražde za primjenu mjera druge i treće epizodne situacije.  Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor obrazuje JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde i sastoji se od predstavnika Zavoda, predstavnika Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde te stručnih lica iz oblasti zaštite zraka.”-istaknuo je ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Bojan Krunić.

U cilju smanjenja štetnih gasova te  poboljšanja kvalitete zraka,  u planu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za 2020.godinu je da nakon završene toplifikacije sve javne institucije pređu na sistem zagrijavanja na biomasu. Podršku projektima pružit će i UNDP u BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.