• OBJAVLJENO: 06.01.2020.
Premijerka BPK i ministar finansija predstavili javnosti brošuru „Budžet za građane“
Još jedan iskorak ka otvorenijem i odgovornijem nastupu Vlade BPK Goražde prema građanima BPK Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Mirsad Agović na današnjoj press konferenciji prezentovali su dokument „Budžet za građane“. Radi se o vodiču kojeg je sačinilo Ministarstvo za finansije BPK Goražde, a čiji sadržaj  na jednostavan način prikazuje kako se planiraju, prikupljaju i troše finansijska sredstva iz Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu.

Riječ je o jednom novom dokumentu, koji pored Budžeta BPK Goražde, prema riječima premijerke Aide Obuće, prestavlja  još jedan iskorak ka otvorenijem i odgovornijem nastupu Vlade BPK Goražde prema građanima BPK Goražde,  što će doprinijeti većoj transparentnosti u procesu  donošenja važnih odluka.

„U fokusu ove Vlade je između ostalog transparentnost. Obzirom da je priliv novca u budžet Kantona novac od poreznih obveznika, to je obaveza Vlade Kantona  da tim novcem raspolaže u najboljem interesu zajednice i da građanima predstavi  tačne i razumljive podatke o izvorima prikupljenih prihoda te njihovom trošenju. Vodičem pod nazivom “Budžetom za građane” želimo da budžet, kao najbitniji dokument Vlade Kantona, približimo građanima jer on direktno utiče na živote svih nas na području kantona te da ih usmjerimo gdje i kako mogu ostvariti svoja prava, gdje mogu tražiti informacije i usluge, iz kojih resora, sa koliko budžetskih sredstava raspolažu ti resori i za koje namjene se troše. Nadamo se da će ovaj dokument objasniti ključna pitanja i tako Budžet učiniti pristupačnijim i razumljivijim. Očekujemo da će se i u narednim godinama građani značajnije uključivati u budžetski proces, što će doprinijeti boljem kvalitetu Budžeta kao dokumenta čijom provedbom se žele stvoriti bolji uslovi za sve građane na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“- istaknula je premijerka Obuća na press konferenciji.

Vodič će biti objavljen na službenoj stranici Vlade BPK Goražde, u kojem će se podaci blagovremeno ažurirati kada je riječ o punjenu i trošenju finansijskih sredstava iz Budžeta BPK Goražde.

S ciljem stabilizacije finansijskog stanja u Budžetu BPK Goražde prouzrokovane kumulativnim dugogodišnjim deficitom, prioriteti u potrošnji u 2020. godini, su izmirenje obaveza i finansiranje Ustavom definisanih nadležnosti Kantona, a njegova provedba će biti  u skladu sa Programom rada Vlade BPK-a Goražde i ciljevima definisanim u Strategiji razvoja BPK-a Goražde.

Prema riječima ministra Mirsada Agovića, u Budžetu BPK Goražde, između ostalog, planiran je i reprogram kredita MMF-a.

„Radi se o obavezi koju je BPK Goražde preuzeo 2009 godine. 2014. godine potpisan je reprogram, ali se zbog finansijske situacije ta obaveza prema potpisanom ugovoru nije izvršavala, a niti se uopšte vodila kao obaveza. S obzirom da postoji odluka da se obaveze koje nisu vraćene po osnovu ugovora jednostrano mogu naplaćivati iz raspodjele prihoda sa nivoa FBiH prema kantonu, da se to ne bi desilo, mi smo poduzeli aktivnosti da izvršimo reprogram i da zaista izmirujemo obaveze koje ne možemo izbjeći. Što se tiče deficita on je stvaran od 2014.godine, a do kraja 2016.godine dosegao je cifru od šest miliona. U 2019.godini kroz budžet mi smo nastojali da te obaveze  saniramo uz projecirani suficit od 500.000 KM koji će se iskoristiti za pokriće akumuliranog deficita. Takođe, u Budžetu za 2020.godinu,  pored obaveza za vraćanje međunarodnih kredita koje imamo i unutarnjih kredita od Razvojne banke,  planiramo, takođe, pokriće deficita iz prethodnih godina u minimalnom iznosu od 300.000KM“- riječi su ministra za finansije BPK Goražde Mirsada Agović.

Brošura “Budžet BPK-a 2020.-Budžet za građane”

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.