• OBJAVLJENO: 16.01.2020.
Kao i u većem dijelu Bosne i Hercegovine, i na području Grada Goražde evidentno je pojačano zagađenje zraka
Za kompletno područje Grada Goražde proglašena epizoda „Pripravnost“

 

Na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka, u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde proglašena je epizoda „Pripravnost“za kompletno područje Grada Goražda, jer su ispunjena sva tri uslova predviđena pomenutim Planom-  kazao je na današnjoj press konferenciji ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Bojan Krunić.

Prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, epizode se proglašavaju na osnovu izmjerenih ili proračunatih prosječnih vrijednosti koncentracija zagađujućih materija u zraku, konstatovanih na području Kantona, a u skladu sa graničnim i tolerantnim vrijednostima kvaliteta zraka, pragovima upozorenja i pragovima uzbune.

Rezultati mjerenja zagađujućih materija u zraku na području Grada Goražde, zabilježeni  na refernetnoj mjernoj stanici smještenoj u naselju „Rasadnik“, pokazuju prekoračenje dozvoljenih vrijednosti PM 2,5 koje iznose 48 mikrograma po metru kubnom i PM 10 koje iznose 49 mikrograma po metru kubnom.

Prema riječima ministra Krunića, epizoda „Pripravnost“, pored upozorenja rizičnim grupama stanovništva da smanje kretanje, podrazumijeva poduzimanje sljedećih mjera kao što su: inteziviranje mehaničkog i ručnog čišćenja i pranja cesta, primjena „mokrog postupka“ za zimsko održavanje cesta , smanjenje broja vozila u prometu, pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima te drugi inspekcijski nadzor nad primjenom svih mjera.

„ Mi smo trenutno u fazi upozorenja ostalim institucijama da se pridržavaju Plana interventnih mjera a prema navedenim podacima, vrijednosti parametara koji se prate niti jednom nisu prešli prag upozorenja, odnosno uzbune. Ukoliko se nastavi sa ovim intezitetom zagađenja, naredna mjera je  „Uzbuna“ i ona se proglašava ako su u vremenu od dva prethodna dana, na najmanje tri, izmjerene uzastopne satne vrijednosti u toku jednog dana. Ipak, s obzirom na trenutne atmosferske prilike u našem Kantonu koje će potrajati određeno vrijeme, očekuje se da će koncentracija zagađujućih čestica biti povišena, stoga savjet za stanovništvo jeste da smanje boravak na otvorenom, smanje upotrebu automobila, a posebnu pažnju kada je u pitanju zdravlje stanovništva treba da obrate trudnice, starije osobe, hronični bolesnici i djeca predškolske dobi“-ističe ministar Krunić.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.