• OBJAVLJENO: 17.01.2020.
Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić
Novi Kolektivni ugovor nema uticaj na Budžet BPK Goražde

Ovlašteni predstavnici Vlade FBiH, kantonalnih vlada i reprezentativnog sindikata, potpisali su 15.januara 2020.godine, u zgradi Federalnog ministarstva pravde, Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde i još šest kantona, izuzev Kantona 10, Tuzlanskog i  Zapadno-hercegovačkog kantona, potpisnici su ovog ugovora, a kao ovlašteni predstavnik Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Kolektivni ugovor potpisala je ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić.

Iz ugla Vlade kao poslodavca, kako ističe ministrica Danojlić, neće doći do proširenja prava, a samim tim neće biti nekog uticaja na budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Pomak koji je učinjen je da sam Sindikat mora imati učešće u izradi zakona i podzakonskih akata koji su direktno vezani za radno-pravni status ove kategorije. S druge strane, ono što je predsjednik Sindikata Samir Kurtović istakao kao sindikalni pomak, to je da prilikom izrade budžeta za svaku narednu godinu, ukoliko želi da se promijeni osnovica za plaće, mora da dođe do pregovora između Sindikata i Vlade. To su osnovni elementi vezano za kolektivni ugovor; da je temporalno određen na godinu dana, da je potpisan između sedam kantona,  Vlade Federacije i Sindikata, te da ne postoje proširenja prava državnih službenika, osim u toj oblasti gdje je njihovo učešće obavezno kod izrade zakonskih i podzakonskih akata“- riječi su ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataše Danojlić.

Ovim Kolektivnim ugovorom regulisana su prava za oko 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, kantonalnih i općinskih administracija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.