• OBJAVLJENO: 21.01.2020.
Sastanak predsjedavajuće Skupštine i premijerke BPK Goražde sa predstavnicima UNDP-a
Pripremne aktivnosti u vezi izrade Strategije BPK Goražde za period 2021-2027.godina

Predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Edita Velić i premijerka Aida Obuća sastale su se danas sa predstavnicima UNDP-a. Sastanku su prisustvovali i ministar za urbanizam Bojan Krunić i sekretar Vlade Emir Sijerčić.

Cilj sastanka je definisanje  aktivnosti u vezi saradnje na Projektu integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), okviru kojeg je, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH,  planirana izrada nacrta Razvojne strategije BPK Goražde za period 2021-2027.godina, koja bi bila usklađena sa Strategijom razvoja FBiH za isti period.

Osnovni cilj Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a realizira UNDP BiH, je da podrži uspostavu i jačanje funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja razvojem na lokalnom, kantonalnom i enitetskom nivou, kao i da osigura kvalitetniju provedbu javnih politika, pružajući time doprinos sveukupnom razvoju BiH.

Na sastanku je istaknuto da su već započele pripremne aktivnosti na izradi Nacrta strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, na koju će biti naslonjene i buduće razvojne strategije svih kantona u FBiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.