• OBJAVLJENO: 17.08.2011.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona održala 21.redovnu sjednicu
Isplata regresa nakon razgovora sa Sindikatom

Zbog nedefinisanja i nedoznačavanja finansijskih sredstava sa federalnog nivoa, kao i zbog smanjenja ostvarenih prihoda za period januar-juli, Vlada Bosansko-podrinjskog Goražde na današnjoj 21.redovnoj sjednici donijela je Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda u Budžetu kantona za 2011.godinu u trajanju od 30 dana. S ciljem uspostavljanja likvidnosti i ravnoteže Budžeta BPK-a , u ovom periodu izvršavaće se četiri prioriteta definisana Zakonom o izvršenju budžeta BPK-a, dok će se ostali rashodi izvršavati samo u hitnim slučajevima i nakon dobivene saglasnosti Vlade.

Zbog ozbiljnosti finansijske situacije, Vladi Federacije ponovo je upućen zvaničan zahtjev za doznaku sredstava Bosansko-podrinjskom kantonu utvrđenim u Budžetu Federacije sa pozicije „Transfer drugim nivoima vlasti- kantonima“. Na današnjoj sjednici Vlada BPK-a je definisala i uputila Vladi Federacije i prijedlog kriterija koji bi trebali činiti sastavni dio Odluke o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenim na ovoj poziciji, kojim bi se obezbijedila odgovarajuća i zaslužena pozicija Bosansko-podrinjskog kantona u ovoj raspodjeli, u odnosu na ono što je već ponuđeno u pripremi ove odluke.

Vlada je na ovoj sjednici razmatrala i Odluku o isplati regresa za godišnji odmor za 2011.godinu za sve zaposlenike kantonalnih organa uprave, kantonalnih ustanova, kao i za uposlenike svih drugih pravnih lica koja se finansiraju iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2011.godinu. Zaključeno je da će se regres isplatiti nakon utvrđivanja njegovog iznosa u razgovoru sa Sindikatom budžetskih korisnika.

Vlada je razmatrala i informacije za održanih javnih rasprava o nacrtu Zakona o koncesijama i Prostornog plana FBiH. Predloženi zakoni su zbog niza iznešenih primjedbi neprihvatljivi za Vladu BPK-a, te je zaključeno da Vlada u pismenoj formi dostavi svoje prijedloge i sugestije na predočene akte.

Članovi Vlade BPK-a primili su k znanju i Informaciju Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o aktivnostima na sprovođenju Strategije reforme pravosuđa u BiH i Akcionom planu, te u skladu s tim i informaciju o donošenju razvojnog Srednjoročnog strateškog plana ovog ministarstva za period 2011-2013.godina.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila tekuće trasfere općinama u sastavu BPK-a Goražde za maj 2011. u iznosima od po 100.000 KM. Ministarstvo finansija će s ciljem izrade kriterija raspodjele sredstava za niže nivoe vlasti, kako je zaključeno, od općina zatražiti da ubuduće dostavljaju Plan i program utroška sredstava, s prijedlogom projekata za svaki mjesec za koji se doznačavaju sredstva.

Vlada je na današnjoj sjednici, između ostalog, donijela odluku da sa sredstvima od 127.000 KM učestvuje u sufinansiranju projekta općine Goražde koji se odnosi na rekonstrukciju ulice Ibrahima Popovića prema industrijskoj zoni „Bekto preciza“, a usvojen je i niz odluka o isplati novčanih sredstava poljoprivrednim proizvođačima za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji.

Vlada će sa određenim novčanim sredstvima učestvovati i u realizaciji projekta „Prevencija i rano otkivanje karcinoma grlića materice preko PAPA briseva“, kao i projekta „Nadzor nad provedbom programa obaveznih imunizacija na području BPK-a u 2011.godini“.

Ministarstvo za boračka pitanja dobilo je saglasnost da objavi javni poziv za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika učenicima srednjih škola čiji roditelji imaju status pripadnika boračke populacije,a podržana je, takođe i inicijativa ministra za privredu da se počne sa pripremama za podizanje kredita kod Razvojne banke Federacije koji će se usmjeriti na lokalni razvoj.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.