• OBJAVLJENO: 06.02.2020.
U okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH)
Održan seminar o upravljanju razvojem za kantonalne zvaničnike

Danas je u Goraždu održan seminar za izabrane kantonalne zvaničnike, poslanike u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o temi „Razvojno planiranje i razvoj BPK Goražde“.

Seminar je realizovan u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP)-koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), u Bosni i Hercegovini (BiH).

Glavni cilj seminara je podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih kantonalnih zvaničnika (posebno poslanika u skupštini kantona) za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja kantonalnih razvojnih strategija.

Prije predavanja koje je održao prof.dr. Bahrija Umihanić, konsultant na projektu, učesnike seminara pozdravila je predsjedavajuća Skupštine BPK-a Goražde Edita Velić.

ILDP je u okviru svojih aktivnosti, pored ostalog, podržao svih 10 kantona u izradi kantonalnih razvojnih strategija a pružena je i podrška uspostavi i jačanju sistemskog pristupa provedbi razvojnih strategija. Metodološki okvir za planiranje razvoja kantona je ujednačen, tako da svih 10 kantona ima strategije razvoja izrađene po istoj metodologiji.

Saradnja između ILDP-a i vlada svih deset kantona u FBiH je definirana potpisanim pojedinačnim protokolima o saradnji, koji se između ostalog određuju i konkretna područja saradnje i odgovornosti partnera. Potpisanim protokolima je predviđena podrška skupštinama kantona u vidu specijalističkih obuka, a kako bi se osiguralo bolje razumijevanje i aktivnije uključivanje u razvojne procese na kantonalnom nivou.

Saradnja između BPK Goražde i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) regulisana je Protokolom o saradnji Vlade BPK-a Goražde i ILDP-a. Protokol definiše i konkretna područja saradnje i odgovornosti partnera, primarno u kontekstu izrade i provedbe startegija razvoja.

U ime BPK Goražde, nosilac saradnje je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.