• OBJAVLJENO: 26.07.2005.
Delegacija vlada Federacije BiH i Kantona Sarajevo boravila je 22.07.2005.godine u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Tom prilikom podcrtani su vrlo dobri međusobni odnosi, posebno u oblasti socijalne, zdravstvene i boračke politike

Izvrsna saradnja- korak ka budućoj regionalizaciji!

U sastavu ove delegacije koju je na početku posjete primio Premijer Bosansko-podrinjsog kantona Goražde mr. Salko Obhođaš sa načelnicima općina u sastavu kantona i minisitrima u Vladi , nalazili su se federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Edin Mušić, ministar za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo Hajrudin Ibrahimović i ministar za boračka pitanja u istoimenoj Vladi Hajriz Bećirević.
U vrlo opuštenoj i srdačnoj atmosferi razgovarano je o značajnim započetim projektima koji se velikim dijelom finansiraju uz pomoć ovih ministarstava, a prisustvo medija iskorišteno je da zvaničnici BPK Goražde još jednom upute riječi zahvalnosti Vladi Federacije i Vladi Kantona Sarajevo na pokazanom razumijevanju i velikom doprinosu u rješavanju akutnih problema najugroženijih kategorija stanovništva ovog kantona.
Susret u Goraždu iskorišten je i za potpisivanje nekoliko sporazuma i njihovih anex-a kojim se Vlada Federacije i Vlada Kantona Sarajevo obavezuju na finansiranje pomenutih i novih projekata.
Tako su ministri Hajriz Bećirević i Nermana Sofović potpisali sporazum o novih 100.000,00 KM koje je u ovoj godini Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo izdvojilo za boračku zgradu u Goraždu, dok su ministri Edin Mušić, Hajrudin Ibrahimović i Nazif Uruči, te načelnik općine Goražde Mustafa Kurtović potpisali Anex sporazuma o zajedničkom udruživanju sredstava u kome su se usaglasili o dodatnom obezbjeđenju sredstava u iznosu od 128.000,00 KM za realizaciju Projekta „Dom.“

Ovom prilikom Premijer BPK Goražde Salko Obhođaš i federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Edin Mušić potpisali su Ugovor o zajedničkoj realizaciji Projekta „Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih povratnika na prostoru Gornjedrinske regije koji žive u šupama, kolibama, podrumima, te pomoć u ugradnji doniranog građevinskog materijala“. Sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 150.000,00 KM obezbijedilo je resorno federalno ministarstvo; Vlada BPK Goražde učestvuje sa 15.000,00 KM, dok je implementator ovog projekta kantonalno ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.
„ Bitno je da je stvorena pozitivna masa odnosa naspram problema koji se tiču ovog kantona i mi u federalnom ministarstvu mislimo da je u oblasti povratka Goražde oslonac za čitavu regiju , pa je tako i jedno od najprioritetnijih područja- izjavio je, između ostalog, ministar Edin Mušić“.
Ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Hajriz Bećirević naglasio je je da će ovo ministartsvo, pored pomoći u projektima stanogradnje, nastaviti sa finansiranjem izgradnje šehidskih nišana na području BPK Goražde; jedan dio u ovoj godini, a u idućoj u potpunosti, među kojima su i šehitluci u Prači.
Dobra vijest sa ovog sastanka je i da će na prijedlog federalnog ministra Pašića, Vlada Federacije nastaviti plaćanje subvencija za smještaj u sarajevskim studentskim domovima za 198 studenata iz Goražda, a u nastavku razgovora pominjani su i ostali oblici naredne saradnje, kao što je inicijativa o udruživanju zdravstvenih fondova i zavoda za zapošljavanje.
To je prema riječima Premijera Obhođaša prvi korak ka regionalizaciji ovih područja u skladu sa mogućnostima koje im pruža postojeći Dejtonski ustav.

Gosti su ,potom, sa svojim domaćinima obišli dva gradilišta koja su upravo rezultat ove saradnje; lokaciju na kojoj se gradi zgrada za pripadnike boračke populacije „Lamela H“ , kao i lokaciju buduće zgrade za nosioce stanarskih prava koji su ostali bez krova nad glavom, čiji projekat nosi naziv „Dom“. Na tom mjestu, ministri Mušić, Ibrahimović i Uruči, te načelnik općine Goražde Mustafa Kurtović, simbolično su ubacili prve lopate betona u iskopane temelje buduće zgrade koja će imati 21 stambenu jedinicu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.