• OBJAVLJENO: 27.07.2005.
Vlada BPK-a Goražde zdravstveno osigurala radnike sa tzv. „čekanja posla“


Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salko Obhođaš i predstavnica Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK –a Goražde Mujesira Pleh u svojstvu zamjenice direktorice, potpisali su 26.07.2005.godine Ugovor o utvrđivanju naknade za privremeno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih kategorija radnika sa prebivalištem na području BPK-a Goražde, koji ne ostvaruju prava iz radnog odnosa a nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.
Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici Sindikata radnika bivše HI „Azot“ Mensur Durović i Azemina Velić, te stručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu Muhamed Hadžić.

Ugovor zahvaljujući kojem će najugroženija kategorija radnika i članovi njihovih porodica ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, nastao je kao rezultat višemjesečne aktivnosti Vlade BPK –a Goražde i njenih ministarstava za rad i socijalnu politiku, kao i napora da se ovo veoma bitno pitanje na odgovarajući način riješi.
Uporište za ovakav ugovor prema riječima premijera Obhođaša, Vlada je našla u članu 84. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i u Odluci Skupštine BPK-a Goražde, mada nije uobičajen u praksi i samo je prelazno rješenje napravljeno radi moralne i ljudske obaveze da se pomogne radnicima koji su ne svojom krivnjom prepušteni sami sebi, bez najelementarnijih ljudskih prava kao što je pravo na zdravstveno osiguranje.
Osnovicu obračuna doprinosa činiće broj osiguranika sa spiskova radnika dostavljenih od Saveza samostalnih sindikata BPK-a Goražde, koje će nakon provjere, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde dostavljati Zavodu zdravstvenog osiguranja do kraja svakog mjeseca za naredni mjesec. Naknada za privremeno zdravstveno osiguranje radnika utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 10,00 KM po jednom osiguraniku, a u ovaj iznos uključeni su i članovi porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu osiguranika, a nemaju regulisano zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.
Sličan vid zdravstvene zaštite Vlada BPK – Goražde omogućila je najugroženijim radnicima sa područja ovog kantona u 11. i 12. mjesecu 2004. godine i njom je bilo obuhvaćeno više od 400 radnika, velikim dijelom iz bivšeg hemijskog sistema „Azot, čije pitanje, ni nakon dvije godine štrajka, poništene privatizacije preduzeća i presuda Kantonalnog suda u Sarajevu još nije riješeno.
Predstavnici Štrajkačkog odbora i Sindikata „Azota“ Durović i Velić, zahvalili su se ovom prilikom Premijeru i Vladi BPK-a Goražde na korektnom odnosu i pomoći koja im je do sada pružana, kao što je i ova najnovija u vidu besplatne zdravstvene zaštite. Oni su kazali takođe da je njih 135 radnika zatražilo zaštitu ustava i zakona u cijelom slučaju „Azot“ , te da se nadaju povoljnijem ishodu nego što je do sada bio slučaj.
Sve u svemu, ovaj Ugovor koji je danas potpisan olakšaće agoniju radnika goraždanskih preduzeća koji su zbog loše privatizacije godinama bez osnovnih prava i zasluženih naknada. Bosansko-podrinjski kanton Goražde prvi je kanton u Federaciji BiH koji je na ovaj način regulisao pitanje zdravstvenog osiguranja radnika na ranijem tzv. „čekanju posla“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.