• OBJAVLJENO: 14.02.2020.
3.vanredna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Vlada nije prihvatila zaključke Mirovnog vijeća o povećanju koeficijenata te je pozvala Sindikat uposlenih u zdravstvu na nastavak pregovora

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 3.vanrednoj sjednici, održanoj danas, razmatrala je Zaključke Mirovnog vijeća u vezi sa potpisivanjem Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada nije prihvatila Zaključak Mirovnog vijeća kojim se predlaže da se razmotri mogućnost povećanja koeficijenata za 0,2 odmah, a nakon toga linearno povećanje za preostalih 0,2, tj. dok se ne dostigne iznos od 0,4.

Vlada podržava prijedlog da se razgovori sa Nezavisnim strukovnim sindikatom uposlenih u zdravstvu o povećanju plaća vode na osnovu realnih pokazatelja, uz eventualnu korekciju osnovice ili satnice.

Koeficijenti su, prema zaključku Vlade, utvrđena kategorija i o njihovoj promjeni neće se voditi pregovori.

Okvir za eventualno povećanje proizilazit će iz finansijske mogućnosti budžeta BPK Goražde i budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde poziva Pregovarački tim Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da se nastave pregovori u cilju postizanja dogovora i potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.