• OBJAVLJENO: 24.08.2011.
Iz Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde
Donešen prvi Srednjoročni strateški plan ministarstva za period 2011-2013.godina


Na nedavno održanoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je k znanju informaciju kantonalnog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o aktivnostima na sprovođenju Strategije reforme pravosuđa u BiH i Akcionom planu,  u okviru kojih je donesen Razvojni, srednjoročni strateški plan ovog ministarstva za period 2011-2013.godina.

U uvodnoj riječi, ministrica Radmila Janković ističe šta znači usvajanje ovog prvog Strateškog plana Ministarstva pravosuđa, uprave i radnih odnosa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

“Usvajanje ovog dokumenta omogućuje prelazak sa sistema godišnjeg planiranja na strateško srednjoročno planiranje i pruža mogućnost bolje sinhronizacije sa sistemom planiranja budžeta, što sve predstavlja značajan pomak u načinu razmišljanja o strateškim opredjeljenjima Ministarstva pravosuđa, uprave i radnih odnosa Bosansko-podrinjskog kantona. U uslovima povećane nesigurnosti izvora finansiranja, bitno je raspolagati instrumentima koji doprinose efikasnijoj dodjeli ograničenih resursa na one aktivnosti koje najviše doprinose realizaciji postavljenih ciljeva.

Strateški plan za period 2011-2013. zasniva se na ključnim razvojnim dokumentima BiH iz oblasti sektora pravde. U toku izrade Strateškog plana značajan napredak je ostvaren u oblasti razvoja pokazatelja za praćenje i ocjenu realizacije plana. Polazni set indikatora uspjeha je definisan za svaki postavljeni strateški cilj. Godišnjim planovima rada koji će se razvijati na osnovu strateškog plana, odredit će se operativni ciljevi, a njihovu realizaciju ćemo pratiti putem definisanih pokazatelja za svaki program i aktivnost. Godišnjom analizom ostvarenih rezultata stvorićemo osnovu za pokretanje novog ciklusa planiranja.

Ovaj Strateški plan, također, pruža cjelovit srednjoročni okvir za plansko unaprijeđenje kapaciteta ministarstva kao jednog od najznačajnijih aktera u funkcionisanju sektora pravde u BiH. Unaprijeđenje rada Ministarstva u skladu sa mjerama utvrđenim Strategijom reforme javne uprave u BiH i njenim Akcionim planom, u ključnim funkcijama vezanim za uspostavljanje funkcije planiranja, upravljanje budžetom, upravljanje ljudskim potencijalima, uvođenje informacionih tehnologija i dalje unaprijeđenje komunikacije za javnošću, predstavljaju bitan dio Strateškog plana 2011-2013. “- riječi su ministrice Janković.

Srednjoročni strateški plan Ministarstva pravosuđa, uprave i radnih odnosa BPK-a i Informacija o aktivnostima na sprovedbi Strategije za reformu pravosuđa u  BiH i Akcionog plana, dostupni su na linku ispod teksta.

RAZVOJNI SREDNJOROČNI STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I RADNIH ODNOSA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE ZA PERIOD 2011-2013 GODINE

Informacija o aktivnostima na sprovedbi Strategije za reformu pravosuđa u BiH i Akcionog plana

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.