• OBJAVLJENO: 27.08.2011.
Održana 22.sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Započete aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije i odabira projekata koji bi se finansirali iz kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 22.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Odluku o načinu finansiranja programa, projekata i aktivnosti utvrđenih u Programu razvoja kantona iz kreditnih sredstava Razvojne banke F BiH. Usvajanjem ove odluke, u skladu sa dogovorom sa Vladom Federacije, Vlada BPK-a započela je aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije i odabira projekata koji bi se finansirali iz kreditnih sredstava. Koordinator ovih aktivnosti je Ministarstvo za privredu, dok je Ministarstvo finansija zaduženo da pripremi svu finansijsku dokumentaciju neophodnu za dobivanje kredita od Razvojne banke Federacije BiH. Kreditnim sredstvima  finansirali bi se projekti u iznosu do 6 miliona KM, koji će, prema ocjeni članova Vlade BPK-a, značajno doprinijeti ukupnim aktivnostima u oblasti razvoja, a računa se da bi se moglo realizovati desetak projekata koji bi direktno uticali na razvoj industrije, turizma, poljoprivrede, smanjenje troškova javne uprave i povećanje javnih prihoda, posebno kroz nova zapošljavanja.

Vlada je na ovoj sjednici usvojila i zaključak o nastavku procedure za donošenje prijedloga Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti i prijedloga Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Usvojen je, takođe, i prijedlog Sporazuma sa Koordinacijom sindikata budžetskih korisnika. Riječ je Sporazumu o isplati regresa za 2011.godinu i nastavku procedure na usvajanju gore pomenutih zakona, kojeg je Vladi na posljednjem sastanku ponudila Koordinacija sindikata budžetskih korisnika, a Vlada ga uz manje korekcije prihvatila.

Ministarstvo za obrazovanje,nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola, a usvojene su i odluke o finansiranju, odnosno sufinansiranju troškova prijevoza za redovne učenike osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde, za učenike Osnovne muzičke škole «Avdo Smailović», te za redovne studente dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu-odjeljenje Goražde i studente Mašinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić Mostar za studijsku 2011/12 godinu.

Članovi Vlade BPK-a razmatrali su i usvojili izvještaje o izvršenju Budžeta i o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period januar-juni 2011.godine, te ih uputili Skupštini na razmatranje, uz zaključak da se izvještaj dopuni prijedlogom konkretnih mjera za prevazilaženje trenutne vrlo nepovoljne situacije na prihodovnoj strani i punjenju Budžeta.

Od ostalih tema, izdvajamo razmatranje Informacije Ministarstva za privredu BPK-a Goražde o stanju RTV predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu Bosansko – podrinjskog kantona Goradže, s posebnim akcentom na modernizaciju prostojećih i izgradnju novih predajnika i opreme, koja je upućena Skupštini u dalju proceduru, kao i odobravanje novčanih sredstava na ime podjele hedija za ramazanski Bajram djeci šehida u 2011.godini.

Vlada BPK-Goražde, na kraju 22.redovne sjednice, utvrdila je da je dan 30.08.2011.godine  (ramazanski Bajram) neradni dan za sve uposlenike u organima vlasti BPK-a Goražde, uz preporuku rukovodiocima u organima vlasti da omoguće uposlenicima korišćenje jednog dana godišnjeg odmora za dan 31.08., drugi dan Bajrama.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.