• OBJAVLJENO: 22.07.2020.
Zasjedao Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde
Razmatrana trenutna epidemiološka situacija i Informacija o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period 22.06.2020. godine do 16.07.2020. godine

Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde na 9. redovnoj sjednici, održanoj 21.07.2020. godine primio je k znanju usmenu informaciju o trenutnom stanju na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19).

Prema riječima predsjedavajućeg Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde epidemiološka situacija u BPK Goražde je pogoršana, uz ukupno 49 aktivnih slučajeva koronavirusa, te 4 smrtna slučaja (2 sa područja Grada Goražde, te po jedan slučaj u Općini Foča FBiH i Općini Pale FBiH).

Razmatrana je Informacija o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period 22.06.2020. godine do 16.07.2020. godine. U navedenom periodu zabilježen je 1 požar, te 7 dojava o pronalasku NUS-a koji je uništen od strane A tima FCUZ.

Također je u navedenom periodu BPK Goražde zahvatilo jako nevrijeme koje je prouzrokovalo plavljenje ulica Kulina bana, Sinan-paše Sijerčića, Zaima Imamovića, Sinice, Maršala Tita, Ibrahima Popovića i dr. dijelove Grada Goražde, kao i na području Općine Foča FBiH gdje su bujične vode dovele do potpunog začepljenja propusta i time ugrozile makadamske puteve.

Do kraja zasjedanja, članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde donijeli su odluku da se MUP-u BPK Goražde dodijeli dio zaštitne opreme – maski, te da od tog dijela policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde maske dodijele građanima koje zateknu bez istih.

Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde u potpunosti demantuju zlonamjerne navode koji su se pojavili u javnosti da su uplaćena sredstva za korištenje izolatorija u kući Zijada Ćurovića. Napominjemo, naš sugrađanin Zijad Ćurović, kojem smo izuzetno zahvalni, stavio je svoju privatnu kuću na raspolaganje za potrebe izolatorija – bez naknade, a isti je također pokrio i nastale troškove struje, vode i dr. iako je Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde ponudio da pokrije navedene troškove.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.