• OBJAVLJENO: 15.09.2011.
Press ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi BPK Goražde
Izneseni zaključci sa treće sjednice Koordinacije ministara u Sarajevu

Ministrica za obrazovanje nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Alma Delizaimović na današnjoj press konferenciji  govorila je o zaključcima sa treće sjednice Koordinacije ministara obrazovanja i znanosti koja je održana jučer u Sarajevu .

Na sjednici, pored brojnih tema od izuzetne važnosti za obrazovni sistem, usaglašena je izmjena postojećeg Pravilnika o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika i radnih pomagala koji predviđa  da će se na slijedećim konkursima za izbor udžbenika odobravati samo jedan udžbenik za jedan nastavni predmet.

– Dosadašnji pravilnik je podrazumijevao da svi oni udžbenici koji na javnom konkursu dobiju više od 80%, od mogućih 100% poena, budu odobreni za upotrebu. Tako da se dešavalo da iz pojedinih nastavnih predmeta imamo i po 10-11 udžbenika koje su odabrali nastavnici, odnosno aktivi nastavnika i po kojiima se radilo u školama. Takva situacija je uvijek dovodila do problema i iz tog razloga Koordinacija ministara je donijela novi pravilnik u kome će detaljno biti razrađen način odabira udžbenika. U odnosu na dosadašnju praksu, promijenjen je par ključnih stvari koje će se primjenjivati od naredne školske godine, a to je prije svega da će za jedan nastavni predmet biti odabran jedan udžbenik.  Kordinacija misli, a sa tim se i ja slažem, da će to povećati konkurentnost izdavača, odnosno da će se svi potruditi da naprave i da ponude što bolji i kvalitetniji udžbenik kako bi prošao prvi i bio odobren za upotrebu. Sam način izbora udžbenika će ići na javni konkurs, kako je i do sada išao, samo što će procedura izbora biti malo više pooštrena u smislu da će se udžbenici moći štampati samo na teritoriji BiH, da će autori moći biti prvenstveno stručnjaci iz oblasti za koju se piše udžbenik. Važnost pravilnika ogleda se i u tome što će udžbenici imati markice, biće označeni i neće se moći kopirati i neovlašteno izdavati, što znači da će se samo udžbenik koji je sa markicom moći naći u knjižarama čime će biti smanjena mogućnost zloupotrebe,  a takođe će se na ovaj način smanjiti i cijena udžbenika- istaknula je ministrica Alma Delizaimović.

Prema riječima ministrice, na sastanku je razgovarano i o uočenim greškama u odobrenim udžbenicima. Dogovoreno je da federalni ministar obavi razgovor sa izdavačima kod kojih su uočene greške u udžbenicima, da se od tih izdavača zatraži da se te greške isprave i bez naknade ponovo dostave udžbenik. Ukoliko to izdavač ne uradi, njegov udžbenik će biti stavljen van upotrebe.

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.