• OBJAVLJENO: 15.10.2020.
Sastanak premijerke BPK sa direktorom Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica
Razgovarano o nastavku uspješne saradnje

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća sastala se danas sa  direktorom JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica Adisom Ramićem, a sastanku su prisustvovali ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović i ministar za finansije Esad Kanlić.

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica je ustanova od posebnog društvenog interesa u oblasti socijalne zaštite u koju je smješteno devet korisnika različite životne dobi koji imaju problem sa mentalnim poteškoćama, odnosno sa psihičkim i psihoorganskim oboljenjima s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Tokom susreta razgovarano je o nastavku dobre saradnje između našeg kantona i ove javne ustanove, uzimajući u obzir činjenicu da Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ pruža usluge usluge socijalnog, zdravstvenog te osposobljavanja za samostalan život prema preostalim sposobnostima, a sredstva za njihov smještaj obezbjeđuju se iz budžeta BPK Goražde.

Prema riječima direktora Ramića, usluge Zavoda koristi oko 500 korisnika iz cijele Bosne i Hercegovine što ovu ustanovu svrstava u red najvećih i najkompleksnijih ustanova ovog tipa u BiH. Zahvaljujući humanosti i profesionalizmu uposlenika, predstavlja socijalno-zdravstvenu ustanovu koja se stručno odaziva na potrebe svojih korisnika i štiti njihove interese, nastojeći ih što bolje integrisati u društveno okruženje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.