• OBJAVLJENO: 20.11.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala svoju 70. redovnu sjednicu
Razmatrana aktualna problematika u vezi pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19

Razmatrajući aktualnu problematiku u vezi pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svojim zaključkom zadužila je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zdravstvene ustanove s područja našeg kantona, Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde te druge institucije i organe zadužene za provođenje naredbi, mjera i odluka u spriječavanju širenja pandemije korona virusa, da se dosljedno primjenjuju sve naredbe i mjere, pojača kontrola provedbe istih, te da se dosljedno ispoštuju odredbe koje se odnose na „put pacijenta“ i hospitalizaciju pacijenta sa srednjim i težim simptomima korona virusa.

Također, Vlada BPK Goražde zadužila je resorno ministarstvo da kontinuirano dostavlja zdravstvenim ustanovama zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva, te sve zdravstvene ustanove i institucije na provođenje protivpandemijske kampanje u kojoj će se građani pozvati na maksimalno poštivanje propisanih mjera koje se prvenstveno odnose na nošenje maske i  održavane fizičke distance, te maksimalno izbjegavanje većeg okupljanja, druženja i održavanje javnih skupova.

U cilju suzbijanja i širenja virusa potrebno je u skladu sa mogućnostima u svim javnim institucijama BPK Goražde omogućiti dvosedmični rad od kuće ili na drugi adekavatan način smanjiti broj uposlenih u administraciji. O donošenim zaključcima Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde će upoznati Krizni štab te izvještavati Vladu BPK Goražde jednom sedmično o aktualnoj situacji u BPK Goražde u vezi sa pandemijom korona virusa. Vlada je dala saglasnost i na projekat uspostave grijanja u Izolatoriju u zgradi bivšeg Đačkog doma u Goraždu.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde usvojila je odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ u iznosu od 20.000 KM na ime osiguranja neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja javne ustanove, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika te regulisanja obaveza prema sporazumu sa Poreskom upravom FBiH o plaćanju javnih prihoda u ratama na koji je saglasnost dala Vlada BPK Goražde.

Na  prijedlog Ministarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK Goražde utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom kako bi se preciznije definirale i lakše provodile odredbe ovog zakona u praksi.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2020.godinu“. Sredstva za realizaciju ovog programa predviđena su u iznosu od 53.510 KM.

Donesene su i odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivednoj proizvodnji na ime sufinansiranja obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi te odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi „Proizvodnja žitarica i ljekovitog bilja (pšenica, raž, ječam, zob, heljda, facelija, kamilica, menta, venen i kantarion).

Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde data je saglasnost na odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila odluku o odobravanju IX (devetog) dijela od ukupno XII (dvanaest) dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK Goražde za 2020.godinu.

Data je saglasnost na Prijedlog Plana zaštite od požara BPK Goražde Kantonalne uprave civilne zaštite.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde usojila je Program i Finansijski plan obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti BiH te primila je k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec oktobar 2020.godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.