• OBJAVLJENO: 14.01.2021.
Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde održalo 14.redovnu sjednicu
Podržan nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021.godinu u predloženom iznosu od 39.524.000,00 KM

Ekonomsko-socijalno vijeće Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 14. redovnoj sjednici održanoj danas razmatralo je i podržalo nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021.godinu.

Namjera Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  bila je da sa svojim socijalnim partnerima, predstavnicima poslodavaca i sindikata, još jednom, nakon provedenih javnih rasprava te upućivanja konačnog prijedloga prema Vladi i Skupštini BPK Goražde, razmotri nacrt ovog dokumenta,  kako bi se što više budžetskih potreba moglo uspješno isfinansirati u 2021. godini.

Stavovi članova Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, posebno onih koji dolaze iz realnog sektora, ali i sindikata da će podržati Budžet BPK Goražde za 2021.godinu u predloženom iznosu, a to je 39.524.000,00KM.

Predstavnici Vlade BPK, privrednika i sindikata,  saglasni su da je planirani budžet nedovoljan u odnosu na potrebe i zahtieve, ali da je njegova predviđena raspodjela urađena kvalitetno, posebno u smislu pomoći u saniranju posljedica pandemije koronavirusa.

„Između ostalog, danas smo razgovarali o podršci, odnosno podsticajima obrtu i privredi na prostoru BPK Goražde u okviru našeg budžeta. Ostavljeni su ekonomski kodovi koji su ranije bili po Zakonu o ublažavanju posljedica pandemije virusa COVID-19, imajući u vidu da će i u narednom periodu Vlada Federacije sigurno ići u aranažman sa MMF-om kako bismo mogli direktno pomagati privredi i obrtu na prostoru cijele FBiH, a time i BPK Goražde.  Vrlo bitno za nas i naš budžet jeste da ih novim COVID zakonom podržimo kroz određeni dio namjenskih sredstava, kao što je to bilo po ranijem zakonu i jednostavno preusmjerimo u drugu namjenu. Obzirom da su ta sredstva u budžetu BPK Goražde namjenska, i ta sredstva su sigurna, tako da možemo intervenisati do donošenja novog COVID zakona. ” – nakon sjednice kazao je  ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde na današnjoj sjednici donijelo je zaključak kojim se predlaže Vladi BPK Goražde da uradi preporuku koja bi se uputila prema Vladi Federacije BiH da u zakonu koji će tretirati ublažavanje štetnih posljedica predloži član koji će omogućiti kantonima da mogu koristiti namjenska sredstva sa podračuna za podršku privrednim subjektima i obrtnicima.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.