• OBJAVLJENO: 18.01.2021.
Press konferencija premijerke BPK Goražde
Javnosti predstavljen Program rada Vlade i Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona za 2021.godinu

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća predstavila je na današnjoj konferenciji za medije Program rada Vlade i Ciljevi i politiku Bosansko-podrinjskog kantona za 2021.godinu koji su upućeni Skupštini na usvajanje.

U toku ove sedmice, na sjednici Vlade naći će se i prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu čime će Vlada, kako ističe premijerka Obuća, u potpunosti  izvršiti svoju obavezu kada je u pitanju dostava materijala za Godišnju sjednicu Skupštine, a usvajanjem ovih planskih i finansijskih dokumenata stvorit će se pretpostavke za rad Vlade u ovoj godini.

Iza Vlade je, prema riječima premijerke, jako teška godina, obojena posljedicama COVID-a 19, te je i program rada za 2021.godinu, umnogome, bio uvjetovan posljedicama ove pandemije koja će se prema mišljenju Vlade osjećati i tokom 2021. godine. Stoga je fokus u programu rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu tekuću godinu prvenstveno na suzbijanju daljih posljedica COVIDA-19 kako u oblasti zdravstva i privrede, tako i u ostalim segmentima života iz nadležnosti Vlade BPK Goražde.

“Ono što želim posebno istaći jeste da ćemo tokom 2021. godine nastaviti sa provođenjem mjera koje će Bosansko-podrinsjki kanton Goražde učiniti mjestom ugodnog življenja. Prije svega, ovdje se misli na povećanje stope zaposlenosti te iako je posljedica COVID-a 19 i dalje prisutna, mi ćemo stvarati pretpostavke da privučemo nove investicije i nadam se da ćemo jednim zajedničkim, predanim radom i trudom to uspjeti tokom 2021.godine.

Nastavit ćemo aktivnosti na gradnji infrastrukturnih projekata koji su bitno značajni za sve stanovnike kantona, kao što je izgradnja brze ceste za Sarajevo, odnosno našeg zajedničkog, historijskog projekta, izgradnja tunela Hranjen.

Nastavit ćemo radove na uspostavi Hemodijaliznog centra i nadam da ćemo u prvoj polovini ove godine imati završen Hemodijalizni centar, na radost svih stanovnika BPK Goražde, a naročito hemodijaliznih pacijenata,

Takođe, realizacijom aktivnosti iz nadležnosti Direkcije za ceste, u 2021.godini , iz namjenskih sredstava Budžeta BPK, nastavit ćemo sa asfaltiranjem onih putnih pravaca koji su u nadležnosti kantona”- kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Od ostalih aktivnosti Vlade, u Programu rada za 2021.godinu istaknuto je usvajanje strateških dokumenata bitnih za funkcionisanje sistema. Prije svega, riječ je o Strategiji razvoja BPK za period 2021-2027. godina koja je upućena u skupštinsku proceduru.

Aktivnosti na njenoj izradi, prema riječima premijerke BPK Goražde, trajale su cijelu 2020.godinu, a ovaj veoma bitni strateški dokument urađen je pod pokroviteljstvom i potpunom finansijskom potporom UNDP-a.

U planu su takođe i izrade dvije bitne strategije iz oblasti Ministarstva obrazovanja- Strategija sporta pod nazivom “Sport kakav želimo u BPK Goražde” i Strategija omladinske politike za period 2021-2025. godina, te je najavljena jako intezivna normativna aktivnost, pogotovo kad su u pitanju ministarstva obrazovanja i privrede.

“ U 2020.godini smo aktivirali i možda na veći nivo podigli nivo transparetnosti rada kako Vlade, tako i svih ministarstava unutar Vlade BPK Goražde. Sve informacije su u roku od 24 sata dostupne na našoj web stranici, a takođe je jako aktivan i rad Tima za borbu protiv korupcije koji će se intezivirati i u 2021. godini. Registri svih uposlenih i imenovanih lica su dostpuni javnosti, a radit ćemo na proširenju registara kako bismo bili još transparentniji kad je u pitanju rad Vlade BPK Goražde”-naglasila je premijerka Aida Obuća te poručila da će Vlada u ovoj godini posebno raditi na budžetskoj stabilnosti kantona kako bi mogla u potpunosti izvršavati svoje zakonske obaveze i kako sistem ne bi došao u pitanje.

Isto tako, u ovoj godini očekuju se i značajniji koraci na putu Bosne i Hercegovine ka sticanju kandidatskog statusa te čitav niz mjera i aktivnosti u okviru Bosansko – podrinjskog kantona Goražde koje će ovaj proces zahtijevati. Tu se, prije svega, misli na reformu javne uprave i pravosuđa, kao i usklađivanje kantonalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije.

Gledajući u cjelini, ostvarenje Programa rada Vlade te Ciljeva i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu neće biti moguće bez koordinacije, saradnje i zajedničkog anganžmana svih institucija i pojedinaca u organima zakonodavne i izvršne vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Stalno praćenje aktivnosti i finansijskih tokova kroz redovno izvještavanje Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde doprinijet će stvaranju jasne slike koja se odnosi na potrebe svih građana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, naglašeno je na današnjoj press konferenciji premijerke BPK Goražde Aide Obuće.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.