22.03.2022.godine

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita u voćnjacima

U ovom periodu potrebno je izvršiti obilazak nasada breskve i utvrditi u kojoj se fazi razvoja nalaze. Ukoliko nije došlo do otvaranja pupoljaka, zaštita protiv kovrčavoti lista breskve čiji je uzročnik gljiva Taphrina deformans, može se izvršiti preparatima na bazi bakra , a ukoliko je nastupilo otvaranje pupoljaka i ukoliko se uoče zelena tačka ili zeleni uski listići, zaštita se može izvršiti preparatima na bazi ditianona, dodina ,cirama.

Nasade jabuke i kruške od krastavosti lista čiji je uzročnik gljiva Venturia i bakteriozne plamenjače jabučastog voća čiji je uzročnik bakterija Erwinia amylovora, zaštita se može izvršiti do fenofaze „mišje uši“ preparatima na bazi bakra.

Zaštita u nasadima šljive, trešnje, višnje , ukoliko nije došlo do otvaranja pupova, može se izvršiti preparatima na bazi bakra, a u cilju smanjenja infekcionog potencijala uzročnika biljnih bolesti (šupljikavost lista koštićavog voća čiji je uzročnik gljiva Stigmina carpophila,pjegavost lista višnje i trešnje čiji je uzročnik Blumeriella jaapii,monilioze čiji je uzročnik gljiva Monilia laxa, rogač šljive čiji je uzročnik gljiva Taphrina pruni).

Na koštičavim voćnim vrstama preparate na bazi bakra ne treba koristiti ukoliko je došlo do otvaranja pupova, jer mogu izazvati fitotoksičnost na listićima.

Preporučuje se izvršiti preventivnu zaštitu vinove loze od crne pjegavosti čiji je uzročnik gljiva Phomopsis viticola i štetnika kao što su crveni voćni pauk, lisne uši, grinje. Zaštita se može izvršiti gotovim preparatima koji u sebi sadrže bakar i mineralno ulje.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti u skladu sa priloženim uputstvom, vodeći računa o zaštiti pčela.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.