Goražde, 30.06.2023 godine

PRIPREMA:Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

 

Praćenje Octene mušice-Drosophila suzukii

U Federaciji BiH 2013 godine evidentirano je prisustvo Octene mušice-Drosophila suzukii, a štete pričinajava na plodovima maline, jagode, kupine, jabuke, kruške, šljive, vinove loze, trešnje, breskve, borovnice. Aktivan je na temperaturi od 20-30 0C i u povoljnim uslovima može imati i do 15 generacija. Imago je šmeđežute boje, mužjak ima crnosivu mrlju na vrhu prozirnih krila, a ženka nema i polaže jaja u nedozrele i neoštećene plodove. Larve se odmah počinju hraniti pričinjavajući štetu. Primarna šteta se ogleda u polaganju jaja u tkivo ploda, a sekundarna na napad raznih patogena (bakterije, gljive) koji uzrokuju trulež plodova koji vrlo brzo propadaju.

U skladu sa „Obavještenjem/smjernicama“ koje je izradilo Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva za suzbijanje štetnog organizma Drosophila suzukii, od strane Izvještajno-prognozne službe Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršeno je postavljanje klopki (plastične flašice sa otvorima napunjene do polovine sa jabukovim sirćetom)  na više lokacija na području kantona u nasadima maline, vinove loze-okućnica, na stablu  trešnje u cilju praćenja ovog štetnika i u slučaju pojave obavijestit će se  o poduzimanju fitosanitarnih mjera.

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.