Goražde, 07.07.2023 godine

PRIPREMA:Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

 

Praćenje Duhanovog štitastog moljca-Bemisia tabaci

Bemisia tabaci – duhanov štitasti moljac je karantinska štetočina bilja iz porodice Aleyrodidae. Insekt je nalik leptiriću, bijele boje, dužine do 1mm, tijelo i krila su pokriveni bijelim do slabo žućkastim voštanim prahom. Jaje je kruškoliko, oko 0,2 mm dugo, u početku bjeličasto, a postepeno postaje smeđe. Već nakon 12 sati od pojave , odrasli insekti kopuliraju. Ženka za svog 60-dnevnog života položi oko 160 jaja. Embrionalni razvoj traje 5-9 dana nakon čega iz jajeta izlazi larva. Larva je vrlo kratko pokretna, nakon čega se pričvrsti za list i ne kreće se.

Štetočina je polifag, tipični simptomi zaraze su pojava hlorotičnih pjega i medne rose na lišću i plodovima. Listovi postaju žuti i uvijaju se. Nanosi primarne i sekundarne štete. Primarne u stadiju larve i imaga sisanjem biljnih sokova i sekundarne kao prenosioc velikog broja virusa.

Biljke domaćini Bemisia tabaci-duhanov štitasti moljac  su: Nicotiana spp.(duhan), Solanum lycopersicum (paradajz), Capsicum anum (paprika), Cucumis sativus (krastavac), Cucurbita pepo (tikvica), Cucurbita maxima (tikva), Chrysanthemum spp. (hrizantema), Begonia sp. (begonija), Hybiscus sp.(hibiscus), Gerbera (gerber), Poinsettia pulcherrima(božićna zvijezda), Chrysanthemum (hrizantema), korovi iz familije Solanaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae i Malvaceae.

U skladu sa Pravilnokom o mjerama za sprječavanje širenja i suzijanje duhanovog štitastog moljca u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH“ broj.84/11), Izvještajno-prognozna služba Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pomoću žutih ljepljivih ploča koje su postavljene na više lokaliteta u plastenicima i na otvorenom polju gdje se proizvodi paradajz, paprika ,krastavac i tikve, prati di li je Bemisia tabaci-duhanov štitasti moljac.prisutan na navedenim kulturama.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.