02.06.2020.

PRIPREMILA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing. poljoprivrede

AMBROZIJA – Ambrosia artemisifolia L-

IZGLED BILJKE

Ambrosia artemisifolia L.-amrozija je jednogodišnja korovska biljna vrsta iz porodice Asteraceae. Samonikla  je biljka i veoma brzo raste .  Ima jak , vretenast  korijen, obrastao bočnim korjenčićima. Stablo je uspravno , razgranato i obraslo gustim dlačicama, visine 1-1,5 metar, a na plodnim zemljištima i preko 2 metra. Listovi su jajolikog oblika , naspramni,  usko izrezani, maljavi. Lice lista je tamnozelene , a naličje sivozelene boje. Cvjetovi su sitni, žute boje , skupljeni u glavičaste cvasti na vrhu stabla i grana. Muški i ženski cvjetovi su razdvojeni i oprašivanje se vrši putem vjetra. Plod je ahenija u kojoj se nalaze sjemenke.

U zavisnosti od lokaliteta niče  u aprilu i maju mjesecu na temperaturi od 20-22 stepena Celzijusa, a cvjeta od druge polovine jula do pojave prvog mraza, proizvodeći velike količine polena koji se  vazdušnim strujama može prenijeti na velike udaljenosti, a sjeme dugo zadržava klijavost u zemljištu.

Nema prirodnih neprijatelja tako da je prisutna kako na poljoprivrednim površinama tako  i na površinama ispred kuća u baštama, okućnicama, u cvjetnjaku, parkovima i drugim zelenim površinama, pored ceste,  uz željezničku prugu, puteve, uz vodotoke i kanale dr.

ŠTETE OD AMBROZIJE

Polen ambrozije kod osjetljivih osoba stvara zdravstvene probleme jer se radi o vrlo jakom alergenu.

Alergijski problemi su praćeni kihanjem, suzenjem očiju, problemi sa disanjem, curenje nosa, pojava bronhitisa , asme. Kod nekih osoba izaziva kožne bolesti u vidu svraba i crvenila. Dešavaju se i druge komplikacije u vidu smanjene  radne sposobnosti, a kod učenika je smanjena  koncentracija za učenje.

Štete od ambrozije se pojavljuju i u usjevima gajenih biljaka jer ima jak korjenov sistem, koji iscrpljuje zemljište, gajene biljke imaju usporen rast jer ih guši svojim gustim nadzemnim sklopom, a takve biljke su dobra podloga za napad štetnih patogena. Sve to uzrokuje smanjenje prinosa gajenih biljaka, a dešava se da prinos izostane.

MJERE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I UNIŠTAVANJE AMBROZIJE

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste – Ambrosia artemisifolia L.-amrozija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 89/11).

Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama poljoprivrednog,  šumskog, građevinskog i vodnog zemljišta.

Navedenom Odlukom propisano je da mjere za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste provode:

-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta – obrađenog i neobrađenog (njive, voćnjaci, vinogradi, vrtovi, bašte, livade, i drugo) i zapuštenih poljoprivrednih površina,

-vlasnici i korisnici šumskog zemljišta( šume i lovišta),

-vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta (izgrađenog i neizgrađenog),

-subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale,

-subjekti koji održavaju površine uz javne puteve, ceste i željezničke pruge,

-subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama,

-vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva , staza kao i utrina , degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama i drugo,

Navedeni vlasnici korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone, u više navrata u periodu od aprila do kraja juna , pa sve do oktobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom sljedećih mjera:

agrotehničkih mjera: obradom zemljišta (oranje i zaoravanje strništa, tanjiranje), njegom usjeva (okopavanje, međuredno kultuviranje,pljevljenje), uvođenjem i održavanjem plodoreda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.

mehaničkih mjera: kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetene trave čistog sjemena, formiranje gustog i čvrstog pokrova i dr.

hemijske mjere: upotreba odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja (herbicida) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstvo za zaštitu bilja mora se upotrjebiti u skladu sa uputstvom za primjenu , koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeči računa o vrsti i namjeni zemljištana kojem se sredstvo primjenjuje     (poljoprivredne i nepoljoprivredne površine) kao i njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl.) na način koji će se osigurati način očuvanja kvalite  vode i klase vodotoka.

Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste amrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove uklanjanja bilja.

ZAKLJUČAK

 Iz navedenog je vidljivo da su mjere zaštite od ambrozije poznate.  Obzirom na štete koje uzrokuje, a u skladu sa navedenom Odlukom, potrebno je pratiti kretanje ove korovske biljke na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i primjenom navedenih mjera vršiti njeno uništavanje i sprječiti širenje .

Vlasnici i korisnici zemljišta koji sumnjaju da na njihovim površinama raste ambrozija, mogu se obratiti Izvještajno –prognoznoj službi Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Službenici koji obavljaju izvještajno-prognozne poslove će izaći na lice mjesta i utvrditi da li se radi o ambroziji ili nekoj drugoj biljci, a sve u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljeg širenja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.