Sjednice Vlade
D n e v n i r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 153. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 29.11.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 152. redovne sjednice i 48. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 24.11.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje ostavke Direktora Kantonalne uprave civilne zaštite i ovlaštenje za obavljanje poslova direktora Kantonalne uprave civilne...
Datum: 15.11.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 150, 151. redovne sjednice i 42. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 11.11.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo Trst-Italija. Premijer...
Datum: 07.11.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o dodjeli novčanih sredstava...
Datum: 04.11.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 149. redovne, 39., 40. i 41. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 28.10.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o  razrješenju direktora Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Odluka o...
Datum: 18.10.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika. Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog...
Datum: 14.10.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Sporazuma sa sindikatima. Premijerka...
Datum: 13.10.2022.
Dnevni red  1.  Usvajanje Zapisnika sa 148. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.  2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:  2.1. Odluka o...
Datum: 11.10.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 146 i 147. redovne  sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 30.09.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 144. , 145. , redovne  sjednice i 38. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 23.09.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju Amandmana na Odluku o izmjenama i dopunama budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 15.09.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći fondaciji „Istina za Goražde“ Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 12.09.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 144. redovne Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 08.09.2022.
D n e v n i  r e d  1. Odluka o sufinansiranju Projekta “Podrška i pomoć za djecu s prostora Republike Srpske”. Ovom Odlukom odobravaju se...
Datum: 02.09.2022.
D n e v n i  r e d   1.  Usvajanje Zapisnika sa 143. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 02.09.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 142. redovne i 46. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 25.08.2022.
D n e v n i  r e d  1. Razmatraje prijedloga Zaključka o formiranju Radne grupe-Pregovarački tim Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za obavljanje pregovora sa Strukovnim...
Datum: 15.08.2022.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.