Sjednice Vlade
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje Zapisnika sa 118. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 21.01.2022.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje zapisnika sa 116. i 117. redovne i 41. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 12.01.2022.
D n e v n i  r e d 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 31.12.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 113. i 115. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 30.12.2021.
D n e v n i  r e d 1.  Razmatranje Informacije o realizaciji Projekta brza cesta Goražde-Sarajevo-izgradnja tunela Hranjen, trenutno stanje i aktivnosti na realizaciji...
Datum: 28.12.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 114. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 24.12.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose: 1.1. Prijedlog...
Datum: 21.12.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 112. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 17.12.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 111. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 09.12.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 110. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 03.12.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 108. redovne 24 i 25. telefonske i 40. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 19.11.2021.
Dnevni red 1. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju službenog putovanja o inostranstvo-Istanbul /Republika Turska/, za učešće na studijskom putovanju sa ciljem...
Datum: 12.11.2021.
D n e v n i  r e d 1.Razmatranje Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Nakon uvodnog obrazloženja...
Datum: 12.11.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 107. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 12.11.2021.
DNEVNI RED 1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora na utopljavanju krova zgrade Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovom Odlukom  Ministru  za...
Datum: 08.11.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 105 i 106. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 04.11.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o davanju saglasnosti na...
Datum: 28.10.2021.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 104. redovne i 38. i 39. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 22.10.2021.
Dnevni red 1. Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum / Anex o izmjenama Usaglašenog Kolektivnog Ugovora  o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na...
Datum: 20.10.2021.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.