• OBJAVLJENO: 27.05.2022.
P R O G R A M utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614100 „Tekući transferi drugim nivoima vlasti za razvoj turizma“

JAVNI POZIV -TURIZAM 2022

OBRAZAC-ZAHTJEVI 2022

P R O G R A M utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614100 „Tekući transferi drugim nivoima vlasti za razvoj turizma“

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.