Grad Goražde

Gradonačelnik Grada Goražde: Ernest Imamović
Adresa: ul. Maršala Tita br. 2, 73000 Goražde, BiH
Tel: 038/ 221-333
Fax: 038/ 221-332
https://www.gorazde.ba

gorazde_panorama231209.jpg

 

U središnjem gornjem toku rijeke Drine nalazi se Goražde, jedan od najljepših gradova u ovom dijelu naše zemlje, privredno, administrativno i kulturno središte općine Goražde i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Općina Goražde prostire se na površini od 252 km² , gdje danas živi 31.582 stanovnika.

Grad okružuju uzvišenja Mišjak na jugozapadu, Biserna na jugoistoku, Samari na jugu, Gubavica na zapadu i Površnica na sjeveru. Između ovih lijepih šumskih predjela, teče ljepotica, rijeka Drina, koja nizvodno od grada, otprilike oko jedan kilometar gubi svoje pravo ime i prelazi u vještačko jezero. Dolina Drine bila je glavna raskrsnica, odnosno saobraćajna arterija na području istočne Bosne.

Goražde kao naselje, relativno je staro. Kao trgovačko naselje Goražde se spominje 1379. godine kada se trgovalo sa Dubrovnikom i kada su Dubrovčani imali svoje ispostave na svim važnijim drumovima u ondašnjoj Bosni, pa je takva ispostava postojala i na mjestu današnjeg Goražda.

Ovdje postoje tragovi života iz prahistorije, a arheološka iskopavanja potvrđuju da su naselja: Popov Do, Zupčići, Podhranjen i još neka druga mjesta naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. Naselja iz okoline Goražda: Sopotnica, Zidine (Kopači), naselja su iz rimskog perioda.

Kako je sam grad nastao ili kako je dobio naziv nema sigurnih podataka, ali se zna da se ime grada prvi put pominje 1397. godine. Iz te srednjovjekovne prošlosti ima dosta spomenika koji govore o životu na ovom prostoru. Uglavnom su to pisani nadgrobni spomenici, stećci.

Da li je grad dobio ime od korijena riječi gorjeti, ili po tome što mu je okolina bogata šumama – gorama, ili po grožđu, jer se po imenima nekih naselja (Vinarići), da predpostaviti da se ovdje nekad uzgajalo i grožđe, sigurno se ne zna. Smatra se da je tačna tvrdnja filologa Gorana Vukovića da ime Goražde vodi korijen od slovenske riječi Gorazd.

Goražde je jedini bosanskohercegovački grad na Drini koji se uspio odbraniti u ovom ratu, pa tako on sam i svi njegovi branitelji, s pravom, nose naziv heroji.

Ako se ovom doda i strateška važnost za BiH i Federaciju, onda Goražde sigurno zaslužuje da se ponovo postane glavni centar Gornje-drinske regije, kao što je to bio u vremenu prije 1992. godine.

Uprava Grada Goražde

U sastavu Uprave Grada Goražda postoje slijedeće službe:

Služba za finansije, trezor i privredu

Muamer Krašić, pomoćnik gradonačelnika
Telefon: +387 38 228 650
Mail: muamer.krasic@gorazde.ba

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zašitu

Džemail Popović, pomoćnik gradonačelnika
Telefon: +387 38 221 002
Mail: biz@gorazde.ba

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove

doc. dr. sci. Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika
Telefon: +387 38 228 796
Fax: +387 38 228 796
Mail: sanid.zirak@gorazde.ba

Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Indira Rizvanović, pomoćnica gradonačelnika
Telefon: +387 38 223 927
Mail: indira.rizvanovic@gorazde.ba
Mail: katastar@gorazde.ba

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica

dipl. pravnik Enver Adžem, pomoćnik gradonačelnika
Telefon: +387 38 228 551
Fax: +387 38 228 551
Mail: enver.adzem@gorazde.ba

Služba za civlinu zaštitu i mjesne zajednice

Samira Drakovac, pomoćnica gradonačelnika
Telefon: +387 38 241 451
Mail: samira.drakovac@gorazde.ba
Mail: civilna.zastita@gorazde.ba

Služba za poslove Gradskog vijeća

Samir Kanlić, sekretar
Telefon: 038 221 161
Email: sekretarvijeca@gorazde.ba

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće  Grada Goražda

Predsjedavajući GV: Bajro Obuća

1. Nedim Dragolj (NBL)
2. Sead Mršo (NBL)
3. Senad Hubjer (NBL)
4. Aldin Šalaka (NBL)
5. Rasim Ligata (NBL)
6. Džemal Omanović (NBL)
__________________________________________________________________________________________________________________

7.  Bajro Obuća          (SDA)
8.  Adis Halilović      (SDA)
9.  Adis Agović           (SDA)
10.  Nedim Kurtović (SDA)
11. Adnan Žuga          (SDA)

12. Alen Selimović (SDP)
13. Senad Delić       (SDP)

14. Nezim Alagić       (NiP)
15. Amar Imamović (NiP)

16. Mustafa Adžem (A-SDA)
17. Amer Dedović    (A-SDA)

18. Nusret Hubjer            (SBB)
19. Almir Hasanefendić (SBB)

20. Amel Begović  (SBiH)
21. Anela Jamak  (SBiH) -zamjenica predsjedavajućeg GV

22. Arnel Vranj      (DF)
23. Dževad Agović (DF)


24. Džebrail Bajramović (BHD)


25. Medina Kulelija (BNS)


Općina Goražde ima 20 mjesnih zajednica. Nazivi mjesnih zajednica i imena njihovih predsjednika navedeni su ispod:

Predsjednici MZ Goražde:

Goražde I- Admir Džemidžić
Goražde II- Alen Selimović
Goražde III- Ridžal Ramiz
Goražde IV- Meho Dizdarević
Vitkovići – Dževad Bekrija
Mravinjac – Ahmed Muratspahić
Sadba – Semir Šalo
Vranići – Sead Tatarin
Posestra- Nusret Džanković
Bogušići –Amel Begović
Osanica – Mujo Kovač
Rešetnica- Aziz Uglješa
Zupčići, Edvin Džambegović
Osječani – Salko Turković
Ilovača – Bahto Ličina
Faočići – Almir Mršo
Orahovice – Adem Mutapčić
Hubjeri – Eldin Parganlija
Kraboriš- Hamed Konjević
Berič – Samir Tabaković


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.