Općina Foča u Federaciji BiH

NAČELNIK OPĆINE: Mujo Sofradžija
Adresa: Omladinska bb.
73250 Ustikolina, BiH
Tel:(centrala) + 387 38 519 400
Fax:+ 387 38 519 402
www.foca-ustikolina.ba
e- mail: 
op.ustik@bih.net.ba 

ustikolina_panorama_231209.jpg

Područje općine Foča u FBiH sastoji se od dijela nekadašnje općine Foča koje je 1996. godine reintegrisano u sastav Federacije BiH i u sastavu je Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Površina općine iznosi oko 180 km² i prostire se većim dijelom na lijevoj i manjim dijelom na desnoj obali rijeke Drine. Sačinjavaju je tri mjesne zajednice, a administrativno sjedište općine je u Ustikolini. Obzirom da se prostire na obalama i slivovima nekoliko rijeka i riječica u Ustikolini je od davnina bilo izuzetno razvijeno ribarstvo. Oaze zelenila i ljepote u slivovima rijeka omogućavaju idealne uslove za razvoj riječnog turizma na ovim prostorima. Na teritoriji općine nalazi se znatan broj objekata i simbola iz bogatog kulturno-historjskog naslijeđa Bosne i Hercegovine koji čine sastavni dio njene povijesti.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine na prostoru sadašnje općine Foča u FBiH živjelo je 5274 stanovnika, a danas je na ovom dijelu nastanjeno njih nešto više od 2600.

Stanovništvo na prostoru općine najviše se bavi zemljoradnjom, a manji broj, njih oko 150, uposleno je u organima uprave, javnim ustanovama i nekoliko privrednih subjekata.

Na prostoru općine postoji jedna osnovna škola u čijem sastavu se nalazi i jedna područna škola.

Nakon reintegracije ovog dijela općine Foča u Federaciju BiH, velikim dijelom je izvršena rekonstrukcija stambenih objekata, javnih ustanova i infrastrukture.

Općina Foča u FBiH je privredno nerazvijena općina koja svoju perspektivu, između ostalog, vidi u privrednom i turističkom razvoju.

Uprava općine Foča u FBiH

SLUŽBA ZA LOKALNI RAZVOJ I POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK  NAČELNIKA
  • Telefon : 038 / 519 – 406

SLUŽBA ZA  PRIVREDU,FINANSIJE,OPĆU UPRAVU DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BIZ

Nihad Hadžiahmetović, pomoćnik načelnika

Telefon: +387 38 518-109, 518-403

ODSJEK  ZA  BUDŽET I TREZOR
  • Telefon:038 / 519 – 425
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
Kontakt osoba: Ermin Osmanspahić
  • Telefon: 038 / 518 – 108
ODSJEK  ZA PROSTORNO UREĐENJE GEODETSKO-KATASTARSKE POSLOVE
Odgovorno lice: Redžo Bašić
  • Telefon:038 / 519 – 408
SLUŽBA  ZA  STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE,  IMOVINSKO-PRAVNA  PITANJA
POMOĆNIK NAČELNIKA
  • Telefon: 038 / 519 – 407
 BORAČKO  INVALIDSKA  ZAŠTITA
  • Telefon: 038 / 519 – 411
SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA
  • Telefon: 038 / 519 – 406

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FOČA-USTIKOLINA

Sekretar OV : Vildana  Drljević (Tel: 038 519 406)

Predsjedavajući Općinskog Vijeća: Mirza Bašić

 STRANKA  BROJ GLASOVA  BROJ MANDATA
 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE  4
1  Hasković Ervin 
2  Čengić Naida
3 Subašić Aida 
4 Bašić Mirza  
SBG-STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE
 1 Gagula Nedžad 3
2 Radeljaš Safet
3 Delić Rusmira  
SBB – SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST  1
 1 Raščić Muhidin
 
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA  1 
1 Arslanagić Alma  
NLB – A-SDA 1
 1 Gabela Mustafa  

   BNS BOSANKA NARODNA STRANKA                                                                                         1

   1   Borovina Nerim

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.