• OBJAVLJENO: 15.09.2022.
14.vanredna sjednica
Usvajanjem Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodicama sa djecom porodiljama omogućeno pravo na novčanu naknadu u iznosu od 1.000 KM

Skupština BPK Goražde jednoglasno je usvojila Zakon o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom kojim će, između ostalog, biti regulisana i naknada porodiljama u iznosu od 1.000 KM.  Njegova primjena će započeti u roku od osam dana, a sredstva za implementaciju zakona omogućena su kroz usvajanje rebalansa Budžeta BPK Goražde za 2022. godinu.

Zakonom se omogućava pravo  na novčane naknade u iznosu od 1.000 KM  nezaposlenim  porodiljama koje imaju minimum godinu dana prebivalište na području kantona, kao i zaposlenim porodiljama čija je plata manja od 1.000 KM, kojima će biti nadomještena razlika u iznosu  kako bi se svim majkama omogućila  minimalna naknadu u tom iznosu.

Zakon će doprinijeti postizanju socijalne sigurnosti porodilja i poboljšanju demografske situacije na području BPK, a na ovaj način  doći će i do izjednačavanja položaja i prava svih porodilja u Federaciji BiH.

Usvajanjem amandmana na član 105 ovog zakona naknada će obuhvatiti i povratničke porodice.

Podsjetimo, ovaj Zakon Vlada BPK Goražde utvrdila je u formi nacrta u julu mjesecu ove godine , nakon što je  provedena neophodna procedura.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.