• OBJAVLJENO: 09.04.2021.
30.vanredna sjednica
Odobreno instaliranje radio opreme za uvezivanje MUP-a BPK Goražde i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

D n e v n i  r e d

 1Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima na RTV – objektima u vlasništvu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o zakupu prostora na lokaciji Crijetež-Hrenjen sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH u svrhu instaliranja oprema za uvezivanje MUP-a BPK Goražde i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

3. Tekuća pitanja.

Na današnjoj 30. vanrednoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, na zahtjev Ministarstva za privredu, dala je saglasnost na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima na RTV – objektima u vlasništvu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon usvajanja ove odluke, Vlada je odobrila ministru za privredu da zaključi Ugovor o zakupu prostora na lokaciji Crijetež-Hranjen sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH u svrhu instaliranja opreme za uvezivanje MUP-a BPK Goražde i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i pokrivanja putnih pravaca radio signalom prema gradu Goraždu.

Takođe, Vlada je dala saglasnost Direkciji za robne rezerve da isporuči jednu tonu peleta za potrebe zagrijavanja prostorija Izolatorija u Đačkom domu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.