• OBJAVLJENO: 31.12.2021.
41. vanredna sjednica
Imenovan vršilac dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i  r e d

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je prethodnu saglasnost Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje              Odluke o imenovanju Medihe Jašarević-Hodžić, dipl.pravnice, za vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na period do šest mjeseci, počev od 04.01.2022. godine, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Zadužen je Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da u skladu sa zakonom provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja direktora        JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.