• OBJAVLJENO: 10.06.2022.
35. telefonska sjednica
Utvrđena osnovica za platu za mjesec maj 2022. godine za policijske službenike kao i druge uposlenike kojima nije još nije utvrđena osnovica

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za platu za mjesec maj 2022. godine.

O D L U K A
o utvrđivanju osnovice za platu za mjesec maj 2022. godine

Član 1.

Utvrđuje se osnovica za platu za policijske službenike, kao i druge uposlenike za koje nije utvrđena osnovica a koji plaću primaju iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za mjesec MAJ 2022. godine, u iznosu od 371,00 KM.

Član 2.

Kod zaposlenih lica iz člana 1. ove Odluke plaća se određuje tako što se koeficijent utvrđen za određeno radno mjesto pomnoži sa osnovicom iz člana 1. ove Odluke nakon čega s ukupan iznos uvećava po osnovu minulog rada za 0,6% za svaku navršenu godinu radnog staža s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Član 3.

Osnovica iz člana 1. ove Odluke se ne odnosi na uposlenike na koje se primjenjuju odredbe Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i na uposlenike onih instituicija koje su uskladile svoje platne razdrede i koeficijente sa navedenim Zakonom, jer se na iste primjenjuje osnovica od 290,00 KM koja je već utvrđena Zakonom o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.