• OBJAVLJENO: 15.11.2022.
48. vanredna sjednica
Usvojen Program i Finansijski plan obilježavanja 25.novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje ostavke Direktora Kantonalne uprave civilne zaštite i ovlaštenje za obavljanje poslova direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

2. Prijedlog Zaključka o iniciranju imenovanja Disciplinske komisije za državne službenike u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na prijedlog premijera Aide Obuće, pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrat će se Odluka o davanju saglasnosti na Program i Finansijski plan obilježavanja 25. novembra-Dana državnosti BiH

Ministar Edin Aganović predložio je da se u dnevni red uvrsti tačka Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

Ovaj prijedlog na glasanju nije dobio potrebnu većinu da se uvrsti u dnevni red.

Infromacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 48.vanrednoj sjednici usvojila je Program i Finansijski plan obilježavanja 25.novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Usvajanjem ove odluke započet će pripreme za realizaciju programa obilježavanja ovog značajnog datuma na području Bosansko-podrinjskog kantona, koji i ove godine obiluje raznorsnim sadržajima.

Vlada je prihvatila ostavku Kenana Kanlića, direktora Uprave za civilnu zaštitu BPK Goražde koji je danas preuzeo skupštinski mandat te za vršioca dužnosti direktora imenovala Mahmuta Pleha, višeg stručnog saradnika za mjere zaštite.

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose zaduženo je da u skladu s članom 9. Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u BPK Goražde, uz prethodnu saglasnost kandidata, predloži Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kandidate za imenovanje disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.