• OBJAVLJENO: 29.11.2022.
154. sjednica
Suficit u Budžetu BPK Goražde veći od 6,5 miliona KM u prvih devet mjeseci ove godine

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 153. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i utrošku budžetske rezerve za period januar-septembar 2022.godine;

2.2. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu;

2.3. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2023.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

3.1. Odluka o ovlaštenju državnog službenika za obavljanje poslova iz nadležnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

4. Tekuća pitanja.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 154. redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-30.09.2022.godine.

Kako je istaknuto, ukupni prihodi za devet mjeseci 2022. godine ostvareni su u iznosu od 36.708.661 KM ili 78% planiranih prihoda za 2022. godinu, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine ostvarenje je veće za 9%. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za izvještajni period ostvareni su u iznosu od 30.091.882 KM što je 64% planiranih rashoda i izdatka u Budžetu za 2022. godinu i 19% više u odnosu na ostvarene  rashode u istom periodu 2021. godine. Iz ovog proizilazi da višak prihoda nad rashodima ili suficit u budžetu iznosi 6.616.779 KM, što ukazuje na to da će Bosansko-podrinjski kanton i ovu budžetsku, 2022. godinu okončati pozitivno.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ponovo su se našli nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu. Obzirom da nije postojala spremnost da se podrži ovakav nacrt budžeta, jer su zahtjevi većine ministarstava bili u disproporciji u odnosu na nacrt budžeta koje je predložilo Ministarstvo finansija, on je povučen s dnevnog reda, uz zaključak da se Ministarstvu finansija do petka dostave pismene primjedbe kako bi se ono očitovalo o njima te zakazala sjednica Vlade na kojoj će se nacrt budžeta ponovo razmatrati. S tim u vezi, s dnevnog reda sjednice Vlade BPK povučen je i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2023.godinu.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera Gradu i općinama u sastavu Kantona za novembar tekuće godine, te ovlastila državnog službenika iz Kantonalne uprave za civilnu zaštitu da obavlja poslove iz nadležnosti direktora ove uprave do izbora novog direktora.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.