• OBJAVLJENO: 02.12.2022.
155. sjednica
Odobreno 300.000 KM za subvencioniranje kupoprodajne cijene 1m² stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 154. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1.Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: 328/22 od 21.11.2022.godine, koja je ispostavljena po okončanoj situaciji broj: 328/22 od 21.11.2022.godine od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a koja se odnosi na izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2022.godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: 321/22 od 11.11.2022.godine, ispostavljena od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a koja se odnosi na izvedene radove na sanaciji klizišta na regionalnom putu R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brdača i djelimična zaštita puta od djelovanja bujičnih voda;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla);

2.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza;

2.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi –podsticaj za uzgoj priplodnih junica;

2.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj – podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla);

2.8. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom društvu „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu sredstava bez naknade – službenog pištolja policijskom službeniku koji je u toku mjeseca novembra 2022.godine stekao uslove za penzionisanje;

3.2. Zaključak kojim se Ministarstvu za unutrašnje poslove BPK-a Goražde odobrava prodaja vozila putem neposredne pogodbe.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Komisije za kontrolu nad provođenjem propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za potpsivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika;

4.3. Odluka o odobravanju XI (jedanaestog) i XII (dvanaestog) djela od ukupno XII (dvanaest) djelova novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2022. Godinu;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP „Kulturno – informativni centar“ d.o.o. Prača na ime prihvatanja sufinansiranja Projekta pod nazivom „Podsticaj medijskog stvaralaštva i unaprijeđenje boljeg informisanja građana”;

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2022. godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec decembar 2022.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prosotorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu novčanih sredstava na ime subvencije kupoprodajne cijene 1m² stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu.

7. Tekuća pitanja.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 155.redovnoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za isplatu novčanih sredstava u iznosu od 300.000 KM firmi GPD „Drina“ na ime subvencije kupoprodajne cijene 1m² stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu.

Realizacijom projekta izgradnje pomenutog stambeno-poslovnog objekta dobilo bi se oko 18 novih stambenih jedinica u kojima će svoje stambeno pitanje riješti 18 porodica koje to rade po prvi put, kao i poslovni prostor u kojem bi se riješilo pitanje smještaja neke od institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na zahtjev Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada je odobrila isplatu novčanih podsticaja u poljoprivredi čime je, kako je istaknuto, realizovana isplata podsticaja za ovu godinu. Podsticaje za držanje matičnog stada krava (mliječna grla), u iznosu od 25.000 KM dobilo je 18 samostalnih poljoprivrednih proizvođača (SPP), a 19.200 KM obezbijeđeno je za 43 farmera, fizička lica. Podsticajna sredstva za uzgoj priplodnih junica u iznosu od  9.600 KM dobilo je 21. lice, dok će sredstva u iznosu od 1.710 i 800 KM za držanje osnovnog stada ovaca i koza dobiti četiri (4) fizička lica i jedan (1) samostalni poljoprivredni proizvođač (SPP).

Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera Gradu i općinama Foča i Pale u Federaciji i sredstva za rad boračkih udruženja za decembar, kao i isplatu 11. i 12. dijela novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskom kantona Goražde, čime su takođe izmirene obaveze prema navedenim korisnicima budžeta za ovu godinu.

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za  2022. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 49.997 KM.

Vlada će sa sredstvima od 4.000 KM sufinansirati projekt JP „Kulturno – informativni centar“ d.o.o. Prača pod nazivom „Podsticaj medijskog stvaralaštva i unaprijeđenje boljeg informisanja građana”.

Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde odobreno je plaćanje faktura ispostavljenih od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, u iznosima od 214. 961 KM i 29.757 KM, koje se odnose na izvedene radove na sanaciji klizišta na regionalnom putu R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brdača i djelimičnu zaštitu puta od djelovanja bujičnih voda, te radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2022.godinu.

Odobrena je takođe i isplata subvencija, osmog i devetog dijela profitne marže, privrednom društvu „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde, u skladu s Ugovorom o poslovnoj saradnji sa BBI bankom za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Direktor JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde dobio je saglasnost Vlade BPK Goražde za potpisivanje ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika za školsku 2022/2023.godinu, po LOT-u 1 i 2 sa odabranim ponuđačima ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. i „Goraždeprevoz“ d.o.o. Goražde, a Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za prodaju vozila putem neposredne pogodbe.     

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.