• OBJAVLJENO: 15.03.2021.
25. vanredna sjednica
Pogoršanje epidemiološke situacije zahtijeva dodatan angažman svih na poštivanju higijensko-epidemioloških mjera, naredbi i preporuka kriznih štabova

D n e v n i   r e d

 

1. Razmatranje aktuelne epidemiološke situacije na području BPK Goražde 

U vezi pogoršanja epidemiološke situacije na području našeg kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 25.vanrednoj sjednici usvojila je zaključke kojim se od nadležnih organa traži hitno djelovanje na sprječavanju širenja koronavirusa a od svih stanovnika strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Vlada je usvojila sljedeće zaključke:

  • Da se u toku sutrašnjeg dana u punu funkciju stavi izolatorij u prostorijama Đačkog doma u Goraždu
  • Nalaže se kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove da pojača nadzor u provedbi higijensko-epidemioloških mjera te da se u narednih sedam dana naročitu pažnju obrati na poštivanje ovih mjera, uz rad u dvije smjene inspektora i preraspodjelu radnog vremena. Prilikom inspekcijskog nadzora nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da vrši asistenciju inspektorima.
  • Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja da u saradnji sa Kantonalnom bolnicom Goražde, Službom za zapošljavanje i domovima zdravlja sačini Plan potrebnog medicinskog kadra u cilju dodatnog angažovanja lica sa evidencije Službe za zapošljavanje.
  • Vlada BPK Goražde putem Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport će redovno pratiti stanje u obrazovnim ustanovama na području BPK i ono je trenutno takvo da još uvijek nije potrebno prelaziti na online nastavu. Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, Ministarstvo obrazovanja će predložiti Vladi odgovarajuće mjere.
  • Nalaže se svim institucijama u BPK Goražde da se obavezno pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju: redovnu dezinfekciju radnih prostora, obavezno nošenje zaštitnih maski i fizičku distancu između uposlenih. Rad sa strankama ograničiti samo na hitne slučajeve, a sve kontakte obavljati putem telefona, e-maila ili na drugi način.
  • Nalaže se svim zaposlenim da u radnim prostorijama, kancelarijama ograniče broj lica na maksimalno dva lica te da takođe, provode higijensko-epodemiološke mjere, a sastanke održavaju putem online platformi ili na drugi pogodan način.

Vlada će kako je zaključeno pratiti epidemiološku situaciju i skladu s njom narednih dana donositi nove mjere i zaključke.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.