• OBJAVLJENO: 19.03.2021.
27. vanredna sjednica
U svim školama uvodi se online nastava; ograničeno kretanje u BPK Goražde u periodu od 21 sat do pet sati ujutro

Dnevni red

 

1. Odluka o ovlaštenju za obavljanje poslova iz nadležnosti premijera BPK Goražde ;

2. Razmatranje trenutne epidemiološke situacije na području Bosansko –podrinjskog kantona Goražde i  preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice;

3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde;

4. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde za ustupanje na privremeno korištenje vozilo marke OCTAVIA za potrebe JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu;

5. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 27.vanrednoj sjednici razmatrala je trenutnu epidemiološku situaciju na području Bosansko –podrinjskog kantona Goražde.

Nakon razmatranja preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice te diskusije svih ministara, a obzirom na brzo i rapidno povećanje broja oboljelih od COVID-a 19, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je naredbu kojom je ograničila kretanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u periodu od 21:00 pa do 05:00 sati ujutro.

Od ove zabrane izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije izazvane koronavirusom na području BPK-a Goražde, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Naredbom je zabranjena i organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 15 ljudi, kao privatnih okupljanja u grupama većim od 10 osoba ( svadbe, rođendani, drugi porodični skupovi slične prirode). Od ove zabrane izuzimaju se : sjednice Skupštine BPK-a Goražde, Gradskog i općinskih vijeća, privredni subjekti i krizni štabovi.

Uvodi se online nastava u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu od 22.03.2021. do 05.04.2021. godine.

Naređuje se hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2020. i 2021. godine svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Naređuje se objektima koji pružaju uslužne djelatnosti ( trgovine, hoteli, kladionice, ugostiteljski objekti, moteli, i dr.) da na ulaznim vratima sa vanjske strane naznače površinu objekta i broj osoba koje mogu boraviti u istom trenutku, uzimajući u obzir da za jednu osobu je potrebno najmanje 4m2, s tim da se izuzima zaposleno osoblje.

Za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj osoba koje mogu boraviti unutra je 30 osoba, s tim da se izuzima zaposleno osoblje.

Zabranjuju se posjete osobama smještenim u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Zabranjuje se organiziranje svih amatersko-rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru, rekreativnih kontakt sportovima i to za sve koji nisu u takmičarsko-trenažnom procesu, kao i svim rekreativnim plesnim školama i kulturno-umjetničkim društvima.

Dozvoljava se održavanje profesionalnih sportskih natjecanja u otvorenom i zatvorenom prostoru , ali bez prisustva publike, uz obavezno pridržavanje preporuka donijeti o strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH ( higijensko-epidemioloških mjera).

Privredna društva i poduzetnici koji se bave trgovinom na malo ( marketi, supermarketi, hiprmarketi,tržni centri i slično), kao i državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove preduzeća i drugi subjekti koji vrše javna ovlaštenja ,banke, pošte i druga pravna lica koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštivanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte. Na ulazu /izlazu objekata na vidnom mjestu istaknuti obavještenje o propisanim mjerama sa uputama za njihovu primjenu. Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost u ovom stavu.

Naređuje se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove BPK-a Goražde da kontinuirano kontroliraju provođenje naredbi iz svoje nadležnosti kao i naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Ova naredba važi 14 dana, a primjenjivat će se od današnjeg datuma, 19.03.2021. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 5.000 KM Kantonalnoj bolnici za nabavku lijekova i neophodnog medicinskog materijala, te zadužila kantonalnu Upravu civilne zaštite da Upravi policije MUP- a BPK dodijeli 1000 zaštitnih maski koje će besplatno distribuirati građanima Kantona.

Sjednicom je zbog odsustva premijerke, po ovlašetnju Vlade predsjedavao ministar za finansije Esad Kanlić.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.