Kantonalna agencija za privatizaciju

Direktor:
Adresa: ul. Maršala Tita 13, 73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 228-558 / 228-258
Fax: ++ 387 38 228-559
e-mail: kapbpk@bih.net.ba

 

U okviru svoje djelatnosti Agencija  vrši:

  • organiziranje i podsticanje privatizacije preduzeća na teritoriji Kantona,
  • odobrava početne bilanse preduzeća u skladu sa metodologijom za pripremu preduzeća za privatizaciju;
  • određivanje provođenja, organiziranja i nadziranja privatizacije preduzeća na teritoriji Kantona;
  • zaključivanje ugovora o privatizaciji preduzeća putem prodaje preduzeća, lizing i drugih metoda,
  • organizovanje i podsticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja iz oblasti privatizacije,
  • pružanje savjetodavne pomoći preduzećima na teritoriji Kantona iz oblasti privatizacije,
  • organizovanja i provođenje informativno-propagandne djelatnosti iz oblasti privatizacije,
  • obavlja i druge poslove u vezi sa privatizacijom, utvrđene zakonom i drugim propisima i po nalogu Vlade.

Agencijom upravlja Upravni odbor, kojeg imenuje i razrješava Vlada BPK Goražde uz saglasnost Skupštine BPK Goražde
Nadzor zakonitosti rada i finansijsko poslovanje Agencije provodi Nadzorni odbor, kojeg imenuje i razrješava Skupština BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.