REGISTAR UDRUŽENJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

R/bNAZIV UDRUŽENJASKRAĆENI NAZIVDJELATNOSTGRAD/OPĆINASJEDIŠTEOVLAŠTENI PREDSTAVNICIREGISTRACIONI BROJDATUM UPISANADLEŽNA INSTITUCIJAREGISTRACIONI URED
1UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO "GREBAK" FOČA U FEDERACIJI BIHU.L.D. „GREBAK“ FOČA U F BiHPRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBČENGIĆ FARUK – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 1/199720.01.1997. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
2FUDBALSKI KLUB "JAHORINA"PRAČAFK „JAHORINA“ PRAČASPORTPRAČAUL. HIMZE SABLJE BR. 33LIGATA HAJRO – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 2/199717.03.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
3UDRUŽENJE LOGORAŠA „GORAŽDE“ULGBORAČKAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 2/CHEĆO MUHAMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
ČENGIĆ EMIR – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 3/199725.03.1997. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
4UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO "DR. ZAHID ČAUŠEVIĆ" PRAČAL.D. „dr. Zahid Čaušević“ PračaPRIVREDAPRAČAUL. ČEMALUŠA BR. 2KOMARICA IBRAHIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
DRUGOVAC NEDŽAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 4/199725.04.1997. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
5KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "AZOT“ GORAŽDE - VITKOVIĆIKUD „AZOT“ VITKOVIĆIKULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEVITKOVIĆI, UL . PRVE DRINSKE BRIGADE BR.25RATKOVIĆ DŽEVAD – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
MULIĆ JADRANKO – SEKRETAR SKUPŠTINE,
GUŠO SAFET – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 7/199721.05.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
6UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO "ROGATICA" KRIVA DRAGAU LD „Rogatica“ Kriva DragaPRIVREDAPRAČAUL. KRIVA DRAGAALAGIĆ NEDIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
LIHIĆ MIDHAT – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 8/199721.05.1997. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
7OPĆE UDRUŽENJE „STARI ZANATI“ OBRTNIKA GRADA GORAŽDAUSZPRIVREDAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 19EFENDIĆ SAFET - PREDJSEDNIK UDRUŽENJA,
DOSTOVIĆ JASENKO – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 10/199726.06.1997. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
8UDRUŽENJE ŠAHOVSKI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDEŠK „GORAŽDE“ GORAŽDESPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44OBUĆA BAJRO – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 11/199704.07.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
9UDRUŽENJE SPORTSKO-RIBOLOVNO DRUŠTVO "TOPLIK" PRAČAU.S.R.D. „Toplik“ PračaPRIVREDAPRAČAUL. KEMALA HRVA BBSIPOVIĆ ESAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
HORO ALIJA – DOPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ MIRSAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 12/199721.07.1997. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
10UDRUŽENJE GRAĐANA ORGANIZACIJA PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA OPĆINE PALEBRANITELJI I POGINULI BORCIPRAČAUL. KEMALA HRVA BR 34IMŠIREVIĆ SULEJMEN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SABLJA ADIL – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 13/199724.07.1997. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
11UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB "KOLINA" USTIKOLINANK „KOLINA“ USTIKOLINASPORTUSTIKOLINAUL. STADION „ŠEHIDI KOLINE“ CVILINPOLOVINA AMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ĆUROVIĆ SENAD – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 15/199728.07.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
12UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB "GRADAC"UNK „GRADAC“SPORTGORAŽDE VRANIĆI BBKURTOVIĆ KERIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
SALIHIĆ ESMIR – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 16/199706.08.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
13FUDBALSKI SAVEZ BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEFS BPK-a GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44RAŠČIĆ MUHIDIN – PREDSJEDNIK SAVEZA,
RADMILOVIĆ SAFET – POTPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 17/199706.08.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
14UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „ILOVAČA“ UNK "ILOVAČA" SPORTGORAŽDE ILOVAČA BBRAŠIDOVIĆ ALMIR – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
MUSLIĆ NERMIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DJANA IBRO – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 18/199714.08.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
15 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „POLET“ KUD „POLET“KULTURA I UMJETNOSTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBUZUNOVIĆ SEAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 19/199716.08.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
16UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „BERIČ - KISELJAK"UNK "BKB"SPORTGORAŽDE BERIČ BBSUBAŠIĆ SINAN – PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MARIĆ OSMAN – POTPREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 20/199701.09.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
17UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „DRINA“ GORAŽDEFK „DRINA“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆ BR. 44MEĐUSELJAC AMEL – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 21/199702.09.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
18UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE RBIH, OPĆINE FOČA – USTIKOLINAUDB Armije RBiH Foča-UstikolinaBORAČKAUSTIKOLINA USTIKOLINA BBKULJUH ADMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
BRAJLOVIĆ EMIR – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 23/199709.09.1997. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
19UDRUŽENJE SAMOSTALNIH TAKSI PRIJEVOZNIKA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUdruženje samostalnih taksi prijevoznika BPK-a GoraždePRIVREDAGORAŽDEUL. TRG BRANILACA BBGAZAP NEDŽAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MEŠANOVIĆ MUSTAFA – SEKRETAR UDRUŽENJA,
KOVAČ NIJAZ – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA
R – I – 24/199720.09.1997. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
20UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU CŽR-aSOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA 9/ASMAJOVIĆ FERIDA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KLAPUH NEFISA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 25/199722.09.1997. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
21UDRUŽENJE ZA POMOĆ MENTALNO RETARDIRANIM OSOBAMA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU MRO BPK-a GORAŽDEPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. 43. DRINSKE BRIGADE 8BLIGATA RASIM – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
HODŽIĆ EMIRA - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MRŠO VAHID – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 27/199701.11.1997. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
22UDRUŽENJE ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "GORAŽDE“ GORAŽDEŽRK „GORAŽDE“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44LIGATA SINAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 28/199726.11.1997. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
23UDRUŽENJE SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „USTIKOLINA“ IZ USTIKOLINESRD "USTIKOLINA" IZ USTIKOLINEPRIVREDAUSTIKOLINA USTIKOLINA BBKULJUH ADMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽOMBA SENAD – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 29/199727.11.1997. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
24UDRUŽENJE PENZIONERA UMIROVLJENIKA GRADA GORAŽDAUPU Grada GoraždaPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 17BEKAN SULJO – PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ČUTUNA EDHEM – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 30/199705.12.1997. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
25UDRUŽENJE ANTIFAŠISTA I BORACA NOR-a GORAŽDE„UABNOR“BORAČKAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9ŽIVOJEVIĆ UZEIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽAFOVIĆ AMELA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA,
CUPLOV EDIB – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 31/199725.12.1997. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
26UDRUŽENJE PENZIONERA OPĆINE FOČA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINEUP OPĆINA FOČA F BiHPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBHOTOVIĆ ISMET – PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA,
BAŠIĆ IZET – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 32/199730.12.1997. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
27UDRUŽENJE PLANINARSKI KLUB „GORAŽDE – MAGLIĆ“ GORAŽDEPK „GORAŽDE – MAGLIĆ“ GORAŽDESPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 27ŠOVŠIĆ ZAJKO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SOFTIĆ AZRA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/199828.01.1998. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
28UDRUŽENJE ŽENA „DRINA“U.G. U.Ž. „DRINA“ Mravinjac - GoraždePROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDE MRAVINJAC BBDERVIŠEVIĆ NEVZETA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
VARNICA JASMINA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HADŽIMURATOVIĆ SABIHA – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 3/199804.03.1998. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
29UDRUŽENJE KAJAKAŠKI KLUB „BUK“ GORAŽDEU.K.K. „BUK“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 1KADRIĆ KENAN – PREDSJEDNIK UPRABNOG ODBORA UDRUŽENJA HERENDA SANIN- POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 5/199813.03.1998. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
30UDRUŽENJE VATROGASNI SAVEZ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEZAŠTITA I SPAŠAVANJEGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 6SOMUN OSMAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
HUBJER MEHO – SEKRETAR
R – I – 6/199830.03.1998. godineKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
31UDRUŽENJE FARMERA PROIZVOĐAČA MLIJEKA „FARMER“ GORAŽDEU.F. „FARMER“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEMRAVINJAC BBHODŽIĆ MIDHAT – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DEDOVIĆ IZET – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 7/199830.03.1998. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
32UDRUŽENJE GRAĐANA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA OPĆINE FOČAU.G.S.P.PRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBRAŠKADIĆ MUSTAFA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KURTOVIĆ MEHMED – POTREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽULANČIĆ ŠEFKIJA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 8/199823.04.1998. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
33UDRUŽENJE RADIO KLUB „TEHNIČAR“ GORAŽDEU.R.K. „TEHNIČAR“ GORAŽDE TEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 13ŽUGA ZAIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
AHMETSPAHIĆ MEVLUDIN – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 9/199805.05.1998. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
34ASOCIJACIJA RADIOAMATERA BOSANSKO-PORINJSKOG KANTONA GORAŽDEARA BPKTEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 13SALKO OBHOĐAŠ – PREDSJEDNIK ASOCIJACIJER – I – 10/199820.05.1998. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
35UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BORBU PROTIV ALKOHOLIZMA I DRUGIH TOKSIKOMANIJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.G.Z.B.P.A.I.T.B.P.K.G.ZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. TRG BRANILACA BBDELIĆ HASAN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽUHO MEDINA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 11/199816.06.1998. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
36STONO-TENISKI KLUB „ALADŽA“UG STK „Aladža“SPORTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBALIĆ ANES – PREDSJEDNIK,
MUFTIĆ AMER – DOPREDSJEDNIK
R – I – 12/199823.06.1998. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
37UDRUŽENJE ZBOR RUKOMETNIH SUDIJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEZRS BPK GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 10RASTODER NEDŽAD – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA UDRUŽENJA,
HURIĆ ESAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 17/199804.08.1998. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
38SRPSKO GRAĐANSKO VIJEĆE GORAŽDESGV GoraždeZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA BBBJELJANIN VELJKO – PREDSJEDNIK,
SADOVSKI BORIS – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA,
KLISURA SLAVKO – SEKRETAR
R – I – 18/199814.08.1998. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
39UDRUŽENJE OBOLJELIH OD CEREBRALNE PARALIZEI DISTROFIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU CPD – e BPK GORAŽDEPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. 43 Drinske brigade BBĆULOV MIRSADA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
GABELA HAMDIJA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 20/199830.11.1998. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
40UDRUŽENJE RADIO KLUB „PRAČA“ PRAČAR.K. PračaTEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEPRAČAUL. TRG KEMALA KEME HRVE BR. 2PALO AHMET – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 22/199808.12.1998. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
41UDRUŽENJE KANTONALNI RUKOMETNI SAVEZ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEK. R. S. B. P. K. G.SPORTGORAŽDEUL. SELVERA SIJERČIĆA BR. 7MAKOTA MENSUR – PREDSJEDNIK SAVEZA R – I – 2/199902.02.1999. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
42DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „PRAČA“DVD „Prača“ZAŠTITA I SPAŠAVANJEPRAČAUL. HIMZE SABLJE BR. 25OMEROVIĆ SULEJMAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 3/199910.03.1999. godineKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
43UDRUŽENJE SPORTSKI SAVEZ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESSBPKGSPORTGORAŽDEUL. PRVI MAJ BBDRLJEVIĆ MIRSAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 4/199913.05.1999. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
44UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE BIH OPĆINE PALE-PRAČAUDB ARMIJE BiH Općine Pale - PračaBORAČKAPRAČAUL. ALMIRA DRAKOVCA BBČUTUK MEMSUD - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČOLO AZEM – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 5/199931.05.1999. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
45UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „GORAŽDE“UFK „GORAŽDE“SPORTGORAŽDEUL. PANORAMA BR. 9ASPAHIĆ MUSTAFA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
GABELA REFIK – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 8/199910.12.1999. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
46UDRUŽENJE ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEOPŠiPB BPK-aBORAČKAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 17OSMANSPAHIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MEDIHA JAŠAREVIĆ – HODŽIĆ – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 3/200028.01.2000. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
47UDRUŽENJE LOVAČKO DRUŠTVO „BISERNA“ ULD „Biserna“ PRIVREDAGORAŽDEUL. 1. SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE BBSIJERČIĆ MUAMER – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ŽUGA SUVAD - GLAVNI LOVOVOĐA,
DEVLIĆ SAMIR – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 4/200004.02.2000. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
48UDRUŽENJE OSOBA OŠTEĆENOG SLUHA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE UOOS BPK GoraždeZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBSALKOVIĆ FADIL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 5/200004.02.2000. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
49UDRUŽENJE GRAĐANA DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEHUMANITARNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBTUTIĆ ĆAMIL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 6/200011.02.2000. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
50UDRUŽENJE POKRET GORANA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEP.G. BPK-u.g.ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 3DRLJEVIĆ JUSO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HUBJER MEHO – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 9/200003.05.2000. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
51UDRUŽENJE VOĆARA „GORAŽDE“U.V.G.PRIVREDAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BBKODŽAGA ENVER – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 10/200004.05.2000. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
52UDRUŽENJE PENZIONERA OPĆINE PALE FBIHUP Općine Pale F BiHPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAPRAČAUL. HIMZE SABLJE BR. 33OMEROVIĆ ĐEMAL – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DRAKOVAC NEDŽIB – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 11/200002.06.2000. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
53SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE „SINOVI DRINE“SRVI BPK „Sinovi Drine“ BORAČKAGORAŽDEUL. KULINA BANA BR. 25SIJERČIĆ SAFET – PREDSJEDNIK SAVEZA,
BEZDROB REMZO – DOPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 12/200006.06.2000. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
54UDRUŽENJE POVRATNIKA „DRINA“ DUBIŠTEUG „DRINA“ DUBIŠTEODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEDUBIŠTE BBPETROVIĆ NEDELJKO – MENADŽER UDRUŽENJA POVRATNIKA „DRINA“ DUBIŠTER – I – 13/200016.06.2000. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
55UDRUŽENJE „POVRATAK“ USTIKOLINAU „POVRATAK“ USTIKOLINAODRŽIVI RAZVOJUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBMIHAJLOVIĆ PETAR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KOVAČ VLADIMIR – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 14/200017.07.2000. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
56UDRUŽENJE „BODYBUILDING I FITNESS KLUB GORAŽDE“ BFKGSPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44HUBANIĆ ENIZ – PREDSJEDNIK KLUBAR – I – 2/200107.05.2001. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
57UDRUŽENJE SLIJEPIH BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUS BPK GORAŽDEPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. ZDAVSTVENIH RADNIKA 9/ABOROVAC RAŠID – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 3/200116.05.2001. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
58UDRUŽENJE IZVIĐAČKI ODRED „STOLAC“ USTIKOLINAI.O. „STOLAC“ USTIKOLINAHOBISTIČKA DJELATNOSTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBGLUHAČEVIĆ HAMZA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ŠAHOVIĆ AJLA – DOPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 7/200128.09.2001. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
59UDRUŽENJE POVRATNIKA „ZDRAVO KOMŠIJA“UP „ZDRAVO KOMŠIJA“ODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. ŽEPSKA BBDROCA DANKO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 8/200111.10.2001. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
60UDRUŽENJE „OMLADINSKI SAVEZ“ USTIKOLINAU OSUGRAĐANSKE INICIJATIVEUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBKARAHODŽA DAMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DURAN BELMA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/200126.11.2001. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
61UDRUŽENJE DIJABETIČARA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE „ZA BOLJI I AKTIVNIJI ŽIVOT SA DIJABETESOM“„U.D. BPK-a GORAŽDE“ „ZA BOLJI I AKTIVNIJI ŽIVOT SA DIJABETESOM“ZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BBHODŽIĆ LEJLA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA
SIRČIĆ MIRSADA - GENERALNI SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 1/200204.03.2002. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
62UDRUŽENJE GRAĐANA SRBA ISTINSKIH POVRATNIKA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.G. SRBA ISTINSKIH POVRTANIKA BPK-a GORAŽDEODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. BOLNIČKA BR. 3PRIBILOVIĆ MILAN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
BEGOVIĆ RANKA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 3/200210.06.2002. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
63UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „DRIBLING“ GORAŽDEFK „DRIBLING“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 102DERVIŠEVIĆ SALKO – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
BALJEVIĆ ELDIN – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 4/200208.08.2002. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
64„SAVEZ DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESDNRP-BPKBORAČKAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 19ROGO MEHEMED – PREDSJEDNIK SAVEZA,
HADŽIĆ DERVIŠ – POTPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 5/200217.09.2002. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
65SINDIKAT POLICIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESP BPK-aZASTUPANJE POSLOVNIH INTERESAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 5MAŠIĆ VEDAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA,
HUSEINOVIĆ ADMIR – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA
R – I – 6/200215.11.2002. godineMINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
66UDRUŽENJE „ROTARI KLUB“ GORAŽDE„ROTARI KLUB“ GORAŽDECIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. 43. DUB BR. 36VUČINIĆ HILMO – PREDSJEDNIK KLUBA,
KLAPUH MIRSAD – POTPREDSJEDNIK KLUBA,
KULJUH VESNA – SEKRETAR KLUBA
R – I – 7/200221.11.2002. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
67UDRUŽENJE KOŠARKAŠKI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDEKK „GORAŽDE“ SPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBDŽINOVIĆ FAHRUDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 8/200225.12.2002. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
68CRVENI KRIŽ GRADA GORAŽDACK GORAŽDEHUMANITARNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 27PRIM. DR. FADIL JAHIĆ – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA,
SARAJLIĆ EMIR – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 1/200326.03.2003. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
69UDRUŽENJE MLADIH ZA REINTEGRACIJU „NOVA BOJA NOVINA“UMR NBNODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BBNOVAKOVIĆ BRANKO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MILOVIĆ DRAGOLJUB – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MILOVIĆ DALIBORKA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 3/200315.04.2003. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
70UDRUŽENJE AUTO-MOTO KLUB BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEAMK BPK-a GoraždePRIVREDAGORAŽDEUL. RABITE BBVELIĆ DAMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 4/200326.06.2003. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
71UDRUŽENJE BICIKLISTIČKI KLUB "GORAŽDE" GORAŽDEBK „GORAŽDE“SPORTGORAŽDEUL. DŽEMALA OSMANKOVIĆA BR. 17EFENDIĆ ADNAN – PREDSJEDNIK,
HODŽIĆ SANID - POTPREDSJEDNIK
R – I – 5/200311.07.2003. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
72UDRUŽENJE SAVJET MLADIH GORAŽDESMGOBRAOZVANJE, NUAKA I ISTRAŽIVANJEGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BBČARAPIĆ MARIJANA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
PRUTINA AMRA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HALILOVIĆ ADIS – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 6/200330.09.2003. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
73UDRUŽENJE KARATE KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDE KARATE KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. FAZLAGIĆA BR. 56ŠEKO DŽEVAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MIĆIVODA RAMIZ – ČLAN UPRAVNOG ODBORA
R – I – 8/200310.11.2003. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
74UDRUŽENJE GORAŽDANSKA ASOCIJACIJA MLADIH „ENIGMA“„GAME“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. ŠATORAK BR. 6SPAHOVIĆ SANELA – PREDSJEDNIK ASOCIJACIJE,
DŽAMBEGOVIĆ ISMET – POTPREDSJEDNIK ASOCIJACIJE
R – I – 9/200315.12.2003. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
75UDRUŽENJE MUZIČKO DRUŠTVO GORAŽDEMUZIČKO DRUŠTVO GORAŽDEHOBISTIČKA DJELATNOSTGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 2CSIJERČIĆ ECIJA – PREDSJEDNIK DRUŠTVA,
ŠUNJA BAHRUDIN – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA,
SIJERČIĆ RAŠID – UMJETNIČKI DIREKTOR
R – I – 10/200325.12.2003. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
76UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA GORAŽDEULUGKULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. KULINA BANABAJROVIĆ MEHMED – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORAR – I – 1/200430.01.2004. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
77UDRUŽENJE MUŠKI RUKOMETNI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDEUMRK „GORAŽDE“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44DAMIR MAREVAC – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORAR – I – 2/200430.01.2004. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
78UDRUŽENJE ODBOJKAŠKI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDEOK „GORAŽDE“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 40OBUĆA NERMIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 3/200411.02.2004. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
79UDRUŽENJE POMOĆ DJECI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDECIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 4ADŽOVIĆ AHMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
RAHMAN SADETA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJE,
DETLIĆ SALIM – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 5/200411.03.2004. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
80UDRUŽENJE ZA OČUVANJE PRIRODNE I CIVILIZACIJSKE BAŠTINE „SINAN-PAŠA SIJERČIĆ“„SINAN-PAŠA SIJERČIĆ“KULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 84SIJERČIĆ RAŠID – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIJERČIĆ DŽEMIL – PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,
SIJERČIĆ ŠEMSUDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 6/200426.03.2004. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
81UDRUŽENJE AGRONOMA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.A.K.G.PRIVREDAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BBOBARČANIN HARIS – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KOŽO FAHRUDIN – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
ALIĆ ERMINA – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 7/200426.04.2004. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
82UDRUŽENJE REGIONALNI ODBOR ZA POVRATAK U JUGOISTOČNU BOSNU VIŠEGRADODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 3BAJROVIĆ HIMZO – PREDSJEDNIK R – I – 8/200405.05.2004. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
83SPORTSKI SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESSRI BPK-a GoraždeSPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. KULINA BANA BR. 25HASOVIĆ SENAD – PREDSJEDNIK SAVEZA
ĆUROVAC ELVIR - POTPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 10/200429.11.2004. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
84UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE BIH BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUdruženje demobilisanih boraca Armije BiH BPK-a GoraždeBORAČKAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9HODO NESIB – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČUTUNA SAMIR – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/200504.02.2005. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
85UDRUŽENJE ŽENA „GORAŽDANKE“ GORAŽDE U.Ž. GORAŽDESOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. MLADIH MUSLIMANA BR. 12SIJERČIĆ MIRSADA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
OBARČANIN VAHIDA – POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA
R – I – 2/200517.02.2005. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
86UDRUŽENJE ŽENA KUĆNE RADINOSTI „MOTIV“ GORAŽDE U.Ž. KUĆNE RADINOSTI „MOTIV“ GORAŽDEKULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. TRG BRANILACA BBĆUROVAC FERIDA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
IBRIĆ ZAHIDA – POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA
R – I – 3/200528.02.2005. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
87UDRUŽENJE ZA ODRŽIVI POVRATAK U OPĆINU ČAJNIČEUZOPODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. ESADA DUČIĆA BBBAJROVIĆ IBRO – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
NOKTO ISMET - ČLAN UDRUŽENJA
R – I – 4/200521.03.2005. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
88UDRUŽENJE ŽENA GORAŽDE U.Ž. GORAŽDEZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. 1. MAJ BR. 7FAZLIĆ ZERINA – PREDSJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
TATARIN ŠEHIDA – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 5/200507.04.2005. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
89„UDRUŽENJE TEHNIČKE KULTURE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE“ „UTK BPK-a GORAŽDE“TEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEGORAŽDEUL. KULINA BANA BR. 3HORO MURTO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MUSABAŠIĆ RAMIZ – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 7/200512.04.2005. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
90UDRUŽENJE KARATE KLUB „ HOLIDAY“ GORAŽDE U.K.K. „HOLIDAY“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. OMERA VRANE BR. 14ĆUROVIĆ MEMSUR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA R – I – 8/200530.05.2005. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
91UDRUŽENJE „JOSIP BROZ TITO“ UDRUŽENJE „JOSIP BROZ TITO“ CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 2bBAŠIĆ MEHMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIJERČIĆ RAŠID – PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE UDRUŽENJA
R – I – 9/200509.06.2005. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
92UDRUŽENJE PČELARA „ZLATNA DOLINA“ PRAČAUPZDP PRIVREDAPRAČAUL. TRG KEMALA-KEME HRVA BR. 2CRNČALO RIFET – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ VAHID - SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 10/200523.06.2005. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
93UDRUŽENJE PRIVREDNO KULTURNA MANIFESTACIJA „DANI JABUKE“ U GORAŽDUU.P.K.M „DANI JABUKE“ U GORAŽDU PRIVREDAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 10 HUBANIĆ MIRSAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
MAŠALA HAJRO – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 11/200514.07.2005. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
94UDRUŽENJE ŽENA „EMINA“U.Ž. „EMINA“KULTURA I UMJETNOSTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBŠAHOVIĆ JASMINA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
BEĆIRBAŠIĆ SUVADA – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 12/200520.07.2005. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
95UDRUŽENJE POSLODAVACA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUP BPK-a GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 19BOJADŽIJA ŠEJLA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
TANJO ZIJO – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 14/200510.10.2005. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
96UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA FOČA-USTIKOLINA UPP FOČA-USTIKOLINAPRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBBEĆIRBAŠIĆ SUVADA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
DRECA SULEJMAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
KUNOVAC SADA – ČLAN UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 15/200527.09.2005. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
97UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA "AGROGOR" GORAŽDE"AGROGOR"PRIVREDAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 2ČELJO ĆAMIL - PREDJSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
HAMZIĆ SEMIN - SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 16/200503.10.2005. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
98UDRUŽENJE „UZOR“ GORAŽDE„UZOR“ GORAŽDEGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. IBRA MUJKOVIĆA BBRADOVOVIĆ HALIL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
IMAMOVIĆ SAMIR – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 18/200507.12.2005. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
99UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ OPĆINE PALE PRAČAUB „PL“ OPĆINE PALE PRAČABORAČKAPRAČAUL. KEMALA KEME HRVA BBČOLO JUSUF – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
RADAČA RASIM – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 19/200530.12.2005. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
100SAVJET POTROŠAČA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESAVJET POTROŠAČA BPK-a GORAŽDEZASTUPANJE POSLOVNIH INTERESAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9HODŽIĆ MIDHAT – PREDSJEDNIK SAVJETA POTROŠAČA,
ĐOZO DŽEVAD – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SAVJETA POTROŠAČA
R – I – 2/200610.02.2006. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
101UDRUŽENJE „VETERANA RATA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUDRUŽENJE „VETERANA RATA“ BPKBORAČKAGORAŽDEUL. 43. DUB BBSIJERČIĆ ABDUSELAM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 3/200631.03.2006. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
102UDRUŽENJE ŠAHOVSKI KLUB „VITKOVIĆI“ VITKOVIĆIUŠK „VITKOVIĆI“ VITKOVIĆISPORTGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. MEVSUDA BAJIĆA BAJE BBZLATIĆ MUHAMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 4/200625.04.2006. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
103UDRUŽENJE PLANINARSKO DRUŠTVO „GREBAK-JABUKA“ IZ JABUKEP.D. „GREBAK-JABUKA“PROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAUSTIKOLINAJABUKA-FOČANSKAČENGIĆ HUSNIJA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 5/200616.05.2006. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
104UDRUŽENJE „MOTO KLUB GORAŽDE“MK GORAŽDESPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBGECA ELVIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 6/200607.06.2006. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
105UDRUŽENJE ŽENA „ANIMA N“„AN“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. HIMZE ĆUREVCA BR. 21KULJUH VESNA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJAR – I – 7/200602.10.2006. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
106UDRUŽENJE „DIJASPORA“ USTIKOLINAU „DIJASPORA“GRAĐANSKE INICIJATIVEUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBKALKAN ABID – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 8/200620.11.2006. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
107UDRUŽENJE „SVJETLOST DRINE“ GORAŽDE U „SVJETLOST DRINE“ GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 16CRLJENKOVIĆ MIRSAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DRKENDA ESMA – DOPREDSJEDNICA UDRUŽENJA
R – I – 9/200606.12.2006. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
108UDRUŽENJE „NEVEN“U „NEVEN“PRIVREDAGORAŽDEUL. 43. DUB BR. 16/3HALILOVIĆ KASIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
VUKOVIĆ MITRA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
PAŠAJLIĆ DRAGO – ČLAN UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 10/200620.12.2006. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
109UDRUŽENJE OBOLJELIH OD KARCINOMA DOJKE I DRUGIH MALIGNIH OBOLJENJA „BISER“UDRUŽENJE „BISER“ ZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. MEHA DRLJEVIĆA BBPECIKOZA MERSIHA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
PRGUDA HATIDŽA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 11/200621.12.2006. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
110UDRUŽENJE VOĆARA POLJOPRIVREDNIH INŽINJERA I TEHNIČARA „VOĆAR“ FOČA-USTIKOLINA UVIT „VOĆAR“- USTIKOLINAPRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBBAŠIĆ ZIJAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
ČENGIĆ EDIN – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
R – I – 1/200718.01.2007. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
111UDRUŽENJE PČELARA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA „BEHAR" GORAŽDEUP BPK-a „BEHAR“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21DELJO REHAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 2/200730.01.2007. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
112UDRUŽENJE UZGAJIVAČA MEDONOSNOG, AROMATIČNOG I LJEKOVITOG BILJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA „FACELIJA“ GORAŽDE UU MALJ BPK-a „FACELIJA“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21.DELJO REHAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 3/200712.02.2007. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
113UDRUŽENJE KARATE KLUB „MAAI“ PRAČAKK „MAAI“ PRAČASPORTPRAČAPRAČA BBĆUTUK MUHAMED – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
AGANOVIĆ RAMIZ – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 4/200722.03.2007. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
114UDRUŽENJE ŽENA „SEKA“ GORAŽDEUŽ „SEKA“ GORAŽDEZAŠTITA ZDRAVLJA, PROMOCIJA SOCIJANO - EKONOMSKIH INTERESA ODREĐENIH SOCIJALNIH GRUPA, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. IBRAHIMA POPOVIĆA BR. 49DRKENDA ESMA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
SARAJLIĆ AMINA- DOPREDSJEDNICA UDRUŽENJA
R – I – 5/200702.04.2007. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
115UDRUŽENJE STONOTENISKI KLUB GORAŽDESTK GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. 43. DRINSKE BRIGADE BR. 7ČENGIĆ ESAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HADŽIĆ JASENKO – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 6/200709.04.2007. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
116UDRUŽENJE PRIVATNIH POSLODAVACA OPĆINE USTIKOLINAU.P.P. OPĆINE USTIKOLINAPRIVREDAUSTIKOLINAUL. FOČANSKE BRIGADE BBBAŠIĆ SUVAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
PODRUG SENAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 7/200721.05.2007. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
117UDRUŽENJE PRIVREDNIKA „BIZNIS CENTAR“ GORAŽDEUP „BIZNIS CENTAR“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9ALIHODŽIĆ REŠID – GENERALNI SEKRETAR UDRUŽENJA R – I – 8/200709.08.2007. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
118UDRUŽENJE „ODMOR NA SELU“U „ODMOR NA SELU“ PRIVREDAGORAŽDEUL. ALIJE HODŽIĆA BR. 60ČELJO MEVLUDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 9/200717.09.2007. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
119UDRUŽENJE KLUB SPECIJALNIH SPORTOVA „DRINA“U KSSD SPORTGORAŽDEUL. 43. DRINSKE BRIGADE BR. 8LIGATA RASIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 10/200708.10.2007. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
120UDRUŽENJE MALONOGOMETNI KLUB „DRINA“ GORAŽDEMNK „DRINA“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR.44DRLJEVIĆ MIRSAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 11/200705.12.2007. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
121UDRUŽENJE ZA OPSTANAK SELA I ŽIVOTA NA SELUU ZOSGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEILOVAČA BBHADŽOVIĆ SEJNO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 1/200824.01.2008. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
122UDRUŽENJE „GRAĐANSKA AFIRMACIJA DRUŠTVA“GRADGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. PRVI MAJ BR. 16METAJ ERNAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČAVČIĆ MUBERA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/200804.02.2008. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
123UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE OKOLIŠA, PRIRODE I ZDRAVLJA „EKODRINA“ USTIKOLINAUDRUŽENJE „EKODRINA“ USTIKOLINAZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBKULJUH ADMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KUDO EJUB – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 3/200805.02.2008. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
124„UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I PROMOCIJU SPLAVARENJA NA RIJECI DRINI“ GORAŽDE„DRINS“ GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBHERENDA ARMIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 4/200826.02.2008. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
125UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „GORAŽDE“ GORAŽDEUSR „GORAŽDE“PRIVREDAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BBPEKAZ HALID – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ČOVČIĆ EDIN – DOPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 5/200815.04.2008. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
126UDRUŽENJE BORACA „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUB „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ BPK-a GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 56EFENDIĆ HADŽO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ŽUGA ZAIM – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 6/200822.04.2008. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
127UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUP BPK GORAŽDEPRIVREDAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBMUSLIMOVIĆ AVDO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KAZAGIĆ MIRZETA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 7/200825.04.2008. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
128UDRUŽENJE MUZIČARA „BEHAR“U.M. „BEHAR“KULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 2KULJUH ABDULAH – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
LEMEZAN KASIM – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/200830.05.2008. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
129OMLADINSKO UDRUŽENJE „VejkUP“OUVUGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21KRAJIŠNIK NEDIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 10/200825.09.2008. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
130UDRUŽENJE ŽENA „ZLATNA RUKA“U.Ž.Z.R.PROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 14BAŠIĆ HAJRA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ĆORIĆ ADVIJA – ZAMJENIK UDRUŽENJA
R – I – 11/200826.11.2008. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
131UDRUŽENJE „RAFTING – KAJAK KLUB GORAŽDE“U „RAFTING – KAJAK KLUB GORAŽDE“SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. HIMZE ĆUREVCA BR. 8VRPČIĆ ADNAN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
NEVESINJAC SULEJMAN – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA,
OMANOVIĆ MUAMER – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 4/200920.04.2009. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
132UDRUŽENJE GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA GORAŽDEGSS STANICA GORAŽDEZAŠTITA I SPAŠAVANJEGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BBPOPOVIĆ ERVIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
SIRČIĆ HARIS – NAČELNIK STANICE
R – I – 5/200905.06.2009. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
133UDRUŽENJE RADIO KLUB „DRINA“URK „DRINA“TEHNIČKA KULTURA I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEGORAŽDEUL. MEHA DRLJEVIĆA BBPALDUM NEDŽAD – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA,
SELIMOVIĆ ENVER – POTPREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA,
TRNČIĆ BEKIR – ČLAN PREDSJEDNIŠTVA
R – I – 6/200908.07.2009. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
134UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „RADNIČKI“UFK „RADNIČKI“SPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44RAŠČIĆ MUHIDIN – PREDSJEDNIK KLUBAR – I – 7/200917.07.2009. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
135UDRUŽENJE AERO KLUB „LET-FLIGHT“AK „LET-FLIGHT“SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. POBARNIK BR. 13SEJDIĆ AHMET – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
BUKALO REŠAD – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA
R – I – 8/200922.07.2009. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
136UDRUŽENJE NOGOMETNI KLUB „AZOT“ VITKOVIĆINK „AZOT“SPORTGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. PRVE DRINSKE BRIGADE BR. 3HRELJA HUSEIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
FORTO ELVIR – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 10/200906.10.2009. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
137UDRUŽENJE „NAVIJAČI GORAŽDA“UDRUŽENJE „NG“SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44ODŽAKOVIĆ ALMAS – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ALIKADIĆ MIRZUDIN – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 11/200909.10.2009. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
138UDRUŽENJE AUTO KLUB GRIPAKGSPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. BRAĆE BEZDROB BBPINJO NEDIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 12/200916.11.2009. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
139UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ OPĆINE GORAŽDEUB „PL“ OPĆINE GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. SINAN BEGA SIJERČIĆA BBHOŠO MUSTAFA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
UŠANOVIĆ NEDŽAD – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 14/200925.12.2009. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
140UDRUŽENJE MLADIH „MLADI OSTAJU NA SVOM TERENU“ MRAVINJAC - GORAŽDEUDRUŽENJE MLADIH „MOST“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEMRAVINJAC BBMURATOVIĆ SAMIRA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
ISOVIĆ MINELA – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 15/200930.12.2009. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
141UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA OPĆINE FOČA-USTIKOLINAUP OPĆINE FOČA-USTIKOLINAPRIVREDAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBMUSLIMOVIĆ AVDO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ĆEBO GALIB – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/201015.02.2010. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
142UDRUŽENJE PEDAGOGA I STRUČNIH LICA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE I SPORTA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUDRUŽENJE PEDAGOGA SPORTA „GORAŽDE“SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBSRKALOVIĆ ELVEDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MUJAGIĆ AMRA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 2/201029.03.2010. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
143UDRUŽENJE MLADIH „VIJEĆE ZA INCIJATIVU I RAZVOJ“ GORAŽDE-VITKOVIĆIUM „VIR“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. PRVE DRINSKE BRIGADE BBKUNOVAC NIHAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MUJKANOVIĆ MIRALEM – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
R – I – 3/201030.03.2010. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
144UDRUŽENJE MLADIH ILOVAČAUMICIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. ILOVAČA BBMUSLIĆ VILDANA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
BUKALO SANJIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 5/201024.05.2010. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
145UDRUŽENJE NEZAPOSLENIH LICA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.N.L. BPK-a GORAŽDEZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. BRAĆE BEZDROB BR. 25.UHOTA DŽEVAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DELIĆ HASAN – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 7/201003.08.2010. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
146UDRUŽENJE ZA RURALNI RAZVOJ I PODRŠKU MLADIM LJUDIMA "KRUG"UDRUŽENJE „KRUG“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEBERIČ BBSUBAŠIĆ SINAN – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA,
PJANO NEDIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/201022.09.2010. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
147UDRUŽENJE KOŠARKAŠKI KLUB „RADNIČKI“ GORAŽDEK.K. „RADNIČKI“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBRIKALO HASAN – PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA KLUBA,
BEŠLIJA HARUN – POTPREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA KLUBA
R – I – 10/201014.10.2010. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
148UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB „GAZIJE“ GORAŽDEFK G.G.SPORTGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21KURTOVIĆ NEDŽAD – PREDSJEDNIK KLUBA,
DUHOVIĆ EMIR – POTPREDSJEDNIK KLUBA
R – I – 11/201029.10.2010. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
149UDRUŽENJE „USTIKOLJANSKI POVRATNICI“U „Ustikoljanski povratnici“ODRŽIVI RAZVOJUSTIKOLINAUL. MAHALA BBKUJUNDŽIĆ LUKA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 1/201104.01.2011. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
150KULTURNO UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEKUM BPK-a GORAŽDECIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 2KITAN AJDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KURTOVIĆ VEDAD – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/201125.01.2011. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
151OMLADINSKO VOLONTERSKO UDRUŽENJE „POTOMCI PRVE DRINSKE“OVU „POTOMCI PRVE DRINSKE“ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDE SADBA BBHALILOVIĆ ARMIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 3/201111.02.2011. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
152UDRUŽENJE „ZNAK“UDRUŽENJE „ZNAK“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 4ALIĆ ZAHIDA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
SIJAMIĆ ARMIN – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 6/201111.05.2011. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
153UDRUŽENJE PENZIONISANIH VOJNIKA ORUŽANIH SNAGA BIH BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUPV OS BIH BPK GORAŽDEPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BBHUBJER SENAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HALIMIĆ SAMIR – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/201110.06.2011. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
154UDRUŽENJE „LOKALNA AKCIONA GRUPA DRINA“„LAG Drina“PRIVREDAUSTIKOLINAUL. OMLADINSKA BBRADAČA MUNIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DŽAMBEGOVIĆ ASIMA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 11/201130.06.2011. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
155UDRUŽENJE „SAVREMENO ZDRAVLJE I ZDRAVI GRAD“U SZ i ZGZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 23PRUTINA ASIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
TUTIĆ AMRA – PREDSJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA
R – I – 12/201113.07.2011. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
156UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV BOLESTI OVISNOSTI „RUKA ZA DRUGA“URZDZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. 43. DRINSKE BRIGADE BBOBRADOVIĆ SINIŠA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
PETROVIĆ DEJAN - ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 13/201119.08.2011. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
157UDRUŽENJE ŽENA „SEHARA“UŽ „SEHARA“SOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 29bRADMILOVIĆ FADILA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJAR – I – 14/201106.10.2011. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
158UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA GRADA GORAŽDEUP Grada GoraždePRIVREDAGORAŽDEUL. 43 DRINSKE BR. 10 CKAZAGIĆ MUNIB – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
SINAN SUBAŠIĆ-DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 15/201126.12.2011. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
159UDRUŽENJE „ORGANIZACIJA MLADIH GORAŽDE“O.M.G.GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. 43 DRINSKA BRIGADA BR. 11FIDAHIĆ HARIS – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
GUŠO VEKAS – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/201206.02.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
160UDRUŽENJE MLADIH OPĆINE PALE-PRAČAGRAĐANSKE INICIJATIVEPRAČAHRENOVICA BBCRNČALO NISAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ ANEL - POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ ELIZANA - SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 2/201210.02.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
161UDRUŽENJE „PRIJATELJI ŠKOLE“ IZ GORAŽDA„PŠ“ iz GoraždaGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. OMLADINSKA BR. 1DJANA JASMINA – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA,
LIGATA RASIM – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 4/201220.04.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
162UDRUŽENJE ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI IZ ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA '92.-'95. I UNAPREĐENJE KULTURNO-HISTORIJSKOG TURIZMA „VITEZOVI DRINE“UDRUŽENJE „VITEZOVI DRINE“BORAČKAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 23AHMETSPAHIĆ MEVLUDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 5/201212.06.2012. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
163UDRUŽENJE FUDBALSKIH TRENERA U.F.T.SPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44RADAČA MUNIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 7/201222.08.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
164UDRUŽENJE RUKOMETNI KLUB RADNIČKI R.K. „Radnički“SPORTGORAŽDEUL. 43 DRINSKE BRIGADE BR. 11FIDAHIĆ MERSIDA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
FIDAHIĆ HARIS – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 8/201227.08.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
165UDRUŽENJE ATLETSKI KLUB „GORAŽDE“ GORAŽDE AK „GORAŽDE“SPORTGORAŽDEUL. VIŠEGRADSKA BR. 15ŠUMAN ZAIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
HASTOR EMIR - POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 9/201230.08.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
166UDRUŽENJE BODIBILDING I FITNES KLUB „USTIKOLINA“ USTIKOLINABBIFK „USTIKOLINA“ USTIKOLINASPORTUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBKARAHODŽA DAMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 10/201223.10.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
167UDRUŽENJE SPORT ZA SVE „GORAŽDE“ GORAŽDESPORT ZA SVE „GORAŽDE“SPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44FORTO NIJAZ – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
HASANEFENDIĆ ALMIR – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 11/201201.11.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
168UDRUŽENJE „EKO ZONA“ GORAŽDEU „E@Z“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. SELVERA SIJERČIĆA BR. 17RAŠIDOVIĆ ALMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 12/201220.11.2012. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
169UDRUŽENJE SOCIJALNIH RADNIKA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEU.S.R. BPKSOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 13BRKO SAMKA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA R – I – 1/201322.01.2013. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
170„UDRUŽENJE VETERANA POLICIJE REGIJE GORAŽDE, 1991.-1995.“„UV POL RG“, 91-95“BORAČKAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆ BBHODŽIĆ ŠEFIK – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
AGOVIĆ MEHMED– ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA,
TANJO KASIM - SEKRETAR
R – I – 2/201306.02.2013. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
171„UDRUŽENJE JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA VI HRENOVAČKI BATALJON“JOB VI Hrenovački bataljonBORAČKAPRAČAHRENOVICA BBSIPOVIĆ RAMIZ – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 4/201325.03.2013. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
172UDRUŽENJE POVRATNIKA „BUDUĆNOST“UP BudućnostODRŽIVI RAZVOJGORAŽDEUL. JASKA ISLAMOVIĆA BBBEGOVIĆ ZORAN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
VRAŽALICA RAMO – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 6/201328.03.2013. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
173UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA I INSTRUKTORA SUĐENJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUFSiIS BPK-a GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 4PARADŽIK NERMIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
KUNDO SALEM – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 8/201315.05.2013. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
174„UDRUŽENJE NERATNIH INVALIDA“„UNI“PROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAPRAČAHRENOVICA BBSALISPAHIĆ TAIB – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
HORO ALIJA – ZAMJENIK PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
SIPOVIĆ MIDHAT – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 9/201320.05.2013. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
175UDRUŽENJE MLADIH „UJEDINJENI GORAŽDANSKI UMJETNICI“UM „UGU“KULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 2FEJZIĆ BENJAMIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
DELIĆ ADNAN – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 10/201327.05.2013. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
176UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ OPĆINE FOČA-USTIKOLINAUDB „PL“ Općine Foča-UstikolinaBORAČKAUSTIKOLINAUSTIKOLINA BBSUBAŠIĆ OSMAN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
ĆORIĆ HUSEIN – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 11/201310.06.2013. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
177UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUPODP BPKSOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BR. 9VELIĆ SADETA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
GARAPLIJA ZAHID – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 12/201313.06.2013. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
178UDRUŽENJE PAINTBALL KLUB „SHOOTERS“PKSSPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. BRAĆE SMAJOVIĆ BR. 4PJANO SENAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
PJANO AMRA – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 14/201313.08.2013. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
179UDRUŽENJE „GORAŽDANSKI AKTIV MLADIH“GAMZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. BRAĆE RAMOVIĆ BR. 6ČIZMIĆ ELVEDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 15/201316.08.2013. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
180UDRUŽENJE „MOJE SELO“Udruženje „Moje selo“ODRŽIVI RAZVOJPRAČA VRAŽALICE BBSTANIŠIĆ RADOMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 16/201321.10.2013. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
181UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUB „PL“ BPK GoraždeBORAČKAGORAŽDEUL. SEADA SOFOVIĆA SOFE BBEFENDIĆ IZUDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČOLO JUSUF – DOPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 17/201316.12.2013. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
182UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU MALIH DIONIČARA „PRIVREDA PODRINJA“UZMD „Privreda podrinja“ZASTUPANJE POSLOVNIH INTERESAGORAŽDEUL. SINAN PAŠE SIJERČIĆA BR. 17LIGATA HUSEIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MUJAGIĆ FADIL – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 1/201408.01.2014. godineMINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
183UDRUŽENJE ŽENA „UNIKAT“UŽ „UNIKAT“HOBISTIČKA DJELATNOSTGORAŽDEUL. HAJRA LAKOVIĆA BR. 1LAKOVIĆ EDINA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
VELIĆ SANELA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 2/201407.02.2014. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
184UDRUŽENJE KORISNIKA VODE „CVILIN-USTIKOLINA“UKV „CVILIN-USTIKOLINA“GRAĐANSKE INICIJATIVEUSTIKOLINACVILIN BBČENGIĆ EDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 3/201411.02.2014. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
185EKOLOŠKO OMLADINSKO UDRUŽENJE ZA RURALNI RAZVOJEOURRCIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEOSANICA BBHODO ALEN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
KOVAČ AMRA – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 4/201404.03.2014. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
186UDRUŽENJE ZA OČUVANJE LIKA I DJELA ZAIMA IMAMOVIĆA I SABORACAUDRUŽENJE ZAIM IMAMOVIĆA I SABORCIBORAČKAGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA BR. 20IMAMOVIĆ SELIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
SMAJOVIĆ REMZIJA – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 5/201427.03.2014. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
187UDRUŽENJE KORISNIKA VODE „VIKO“UKV „VIKO“GRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. 1. DRINSKE UDARNE BRIGADE BR. 2/4OMANOVIĆ MUAMER – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
BEKRIJA DŽEVAD – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 6/201414.04.2014. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
188UDRUŽENJE SPORTSKI FUDBALSKI KLUB „LIBERO“SFK „Libero“SPORTGORAŽDEUL. RASADNIK BBHUBJER SENAD – PREDSJEDNIK KLUBAR – I – 7/201422.10.2014. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
189UDRUŽENJE KORISNIKA VODE „HUBJERI“ GORAŽDEUKV „HUBJERI“ GORAŽDEGRAĐANSKE INICIJATIVEGORAŽDEUL. HUBJERI BBBABIĆ IBRAHIM – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 8/201422.12.2014. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
190UDRUŽENJE ŽENA „USTIKOLINA“UŽ „Ustikolina“HOBISTIČKA DJELATNOSTUSTIKOLINAUL. OMLADINSKA BBHOTOVIĆ-GLUHAČEVIĆ NARCISA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ISANOVIĆ MAIDA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 1/201511.05.2015. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
191UDRUŽENJE „NADA“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. DŽEMALA OSMANKOVIĆA BR. 15ČOLO EDMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
BIČO AIDA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/201501.07.2015. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
192UDRUŽENJE ŽENA ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINE PALE-PRAČAPRIVREDA I HOBISTIČKA DJELATNOSTPRAČAUL. HIMZE SABLJE BR. 33CRNČALO AIDA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
IMŠIROVIĆ SABINA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/201612.02.2016. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT I
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
193UDRUŽENJE „PATRIOTSKI POKRET“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE„PATRIOTSKI POKRET“ GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. PRVE SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE BR. 2ABEZDROB REMZO – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
VELIĆ DAMIR – GENERALNI SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 2/201609.03.2016. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
194UDRUŽENJE „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ OPĆINE GORAŽDEU „ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA“ OPĆINE GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. MARŠALA TITA BR. 13ŽUGA ZAIM – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
KAZAGIĆ BARIZ – SEKRETAR UDRUŽENJA
R – I – 3/201615.03.2016. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
195UDRUŽENJE BORACA ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE – MALOLJETNI DOBROVOLJCI ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA 1992-1995 BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUBABIHMDR BPK GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 18/ADŽINOVIĆ FAHRUDIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DEVLIĆ MIRZA – PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA
R – I – 4/201623.03.2016. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
196UDRUŽENJE JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA „UNIJA VETERANA“ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEJOB „Unija veterana“ BPK GORAŽDEBORAČKAGORAŽDEUL. OMERA VRANE BR. 42POZDEROVIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 5/201624.05.2016. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
197UDRUŽENJE KARATE KLUB „SPECIJAL“ GORAŽDEK.K. „SPECIJAL“ GORAŽDESPORTGORAŽDEUL. PANORAMA BR. 10MANDŽO ARMIN – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
MANDŽO ERMIN – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 7/201625.07.2016. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
198UDRUŽENJE ZA EKOLOGIJU I REKREACIJU „VEDRINA“„Vedrina“ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 3HRELJA MUAMER – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
LAPO MURIS – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 9/201627.10.2016. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
199UDRUŽENJE RUKOMETNIH VETERANA „RADNIČKI – GORAŽDE 1957“ GORAŽDEURV „Radnički – Goražde 1957“ GoraždeSPORTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 44HURIĆ ESAD – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
MARTINOVIĆ DŽEVAD – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 11/201622.11.2016. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
200UDRUŽENJE DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „GORAŽDE“ GORAŽDEU DVD „Goražde “ GoraždeZAŠTITA I SPAŠAVANJEGORAŽDEUL. ŠUKRIJE KUKAVICE BR. 6GECA MUSTAFA – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA R – I – 12/201627.12.2016. godineKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
201FUDBALSKI SAVEZ OPĆINE GORAŽDEFSOGSPORTGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA BR. 20POZDEROVIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK SAVEZAR – I – 13/201630.12.2016. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
202STRUKOVNI SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESSDMiSBPKPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. ZDRAVSTVENIH RADNIKA BBdr. DAMIR BAŽDAREVIĆ – PREDSJEDNIK STRUKOVNOG SINDIKATA,
dr. ALDIJANA HALILOVIĆ KUNOVAC – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA STRUKOVNOG SINDIKATA,
dr. EMIRA ČELJO – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA STRUKOVNOG SINDIKATA
R – I – 1/201716.02.2017. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
203UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU I RAZVOJ BRDSKOG BICIKLIZMA„Vožnje prirodom“ – „Natureriders“ PRIVREDA GORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBPOPOVIĆ ANES – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 2/201721.04.2017. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
204UDRUŽENJE NAŠA JABUKAN - JabukaZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEUSTIKOLINAFOČANSKA JABUKA BBRADUŠIĆ EDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
EFENDIĆ EDIB – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 4/201730.08.2017. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
205SAVEZ SPORTSKIH ORGANIZACIJA U FUDBALU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDESSOF BPK GoraždeSPORTGORAŽDEUL. PANORAMA BBDRAGOLJ AMIR – PREDSJEDNIK SAVEZA,
UŠANOVIĆ NEDŽAD – PRVI DOPREDSJEDNIK SAVEZA,
CRNČALO FUAD – DRUGI DOPREDSJEDNIK SAVEZA
R – I – 5/201726.09.2017. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
206UDRUŽENJE ZA ZDRAVO ODRASTANJE I STARANJE - GORAŽDEUZOSSPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BBŠALO SELMEDIN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 6/201716.10.2017. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
207UDRUŽENJE STARIH TRADICIONALNIH, UMJETNIČKIH ZANATA I DOMAĆE RADINOSTI „STARI GRAD“ – GORAŽDE Udruženje starih zanata „Stari grad“ – Goražde PRIVREDAGORAŽDEUL. FERIDA DIZDAREVIĆA BR. 21DELJO REHAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJAR – I – 7/201710.11.2017. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
208CRVENI KRIŽ OPĆINE PALE U F BiHCrveni križ Pale u F BiHHUMANITARNA DJELATNOSTPRAČAPRAČA FERHATOVIĆ JASMIN – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA CRVENOG KRIŽAR – I – 8/201714.11.2017. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
209CRVENI KRIŽ OPĆINE FOČA U F BiHCrveni križ Foča u F BiHHUMANITARNA DJELATNOSTUSTIKOLINAUSTIKOLINA ĆORIĆ HUSEIN – PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA CRVENOG KRIŽAR – I – 9/201715.12.2017. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
210UDRUŽENJE „OPSTOJNOST“U-OPODRŽIVI RAZVOJGORAŽDERADIĆI BBZIRAK ELDINA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
PLJEVLJAK ESED – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 1/201805.02.2018. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
211UDRUŽENJE „PULS MLADIH“„Puls mladih“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEBOGUŠIĆI BBBEGOVIĆ AMEL – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
TANJO RAŠID – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 2/201820.02.2018. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
212SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJASVOZAŠTITA LJUDSKIH PRAVAGORAŽDEUL. OMERA VRANE BR. 42POZDEROVIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 4/201810.04.2018. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
213„UDRUŽENJE FAMILIJE ČELJO“„FAMILIJA ČELJO“SOCIJALNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. HASANA KIKIĆA BR. 8ČELJO SENAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ČELJO OSMO – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 5/201824.04.2018. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
214BODIBILDING I FITNES KLUB „OLYMPIA GORAŽDE“BiFK „OG“SPORTGORAŽDEUL. PRVE SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE BBDŽEBO MUHAMED – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
DEŠEVAC SENID – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 6/201805.06.2018. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
215„ŠKOLA FUDBALA PRO“„ŠKOLA FUDBALA PRO“SPORTGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. PRVE DRINSKE BBRAŠČIĆ ADMIR – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
TIHIĆ ALMIR – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 7/201811.06.2018. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
216„VITKOVIĆI – ECOLOGY “ GORAŽDE„VEG“ GORAŽDEZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEVITKOVIĆI, UL. PRVE DRINSKE BR. 2HAJDAREVIĆ FADIL – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
ADŽEM DŽENAN – POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
R – I – 8/201827.08.2018. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
217UDRUŽENJE ZA EKOLOGIJU I REKREACIJU „VAL“VALZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. SREBRENIČKA BR. 29PLAKALO SENAD – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ĆULOV ALEN – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 10/201828.11.2018. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
218CRVENI KRIŽ BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDECrveni križ BPK GoraždeHUMANITARNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BR. 27DR. ELVIN ĆATOVIĆ – PREDSJEDNIK CRVENOG KRIŽA BPK GORAŽDE,
SARAJLIĆ EMIR – SEKRETAR CRVENOG KRIŽA BPK GORAŽDE
R – I – 11/201830.11.2018. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
219AUTO KLUB „ELITE“ GORAŽDE„AK ELITE“SPORTGORAŽDEUL. 31. DRINSKE BRIGADE BR. 76DERVIŠAGIĆ HARIS – PREDSJEDNIK KLUBAR – I – 1/201927.03.2019. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
220„UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA A.R.B.“A.R.B.ZAŠTITA ŽIVOTINJAGORAŽDEUL. ŠIŠETA BBANELA ČAKAL UŠANOVIĆ – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ADŽOVIĆ MEDINA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 2/201903.06.2019. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
221OMLADINSKO UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU UNIVERZALNIH VRIJEDNOSTI „IZVOR – GORAŽDE“OU „Izvor – Goražde“CIVILNO DRUŠTVOGORAŽDEUL. PANORAMA BR.19bČENGIĆ ALEN – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA R – I – 3/201905.11.2019. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
222UDRUŽENJE UGOSTITELJA GRADA GORAŽDEU U Grada GoraždaPROMOCIJA SOCIJALNO-EKONOMSKIH INTERESA ODREĐEDNIH SOCIJALNIH GRUPAGORAŽDEUL. ZAIMA IMAMOVIĆA BBARMIN PIŠMO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ALMEDIN HUKIĆ – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ALMIR ISLAMOVIĆ – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 1/202007.05.2020. godineMINISTARSTVO ZA PRIVREDUMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
223„FENIKS“ UDRUŽENJE OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE - GORAŽDEZAŠTITA ZDRAVLJAGORAŽDEUL. 22. MAJ BR. 57AMELA SERHATLIĆ – PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA,
DIJANA PLEH – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
R – I – 2/202027.05.2020. godineMINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
224UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA – VETERANA ARBIH KAMP BORACA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDEUdruženje KAMP BORACA BPK GoraždeBORAČKAGORAŽDEUL. HASANA KIKIĆA BR. 57AMEL BARIMAC – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ŠEFIK BEZDROB – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA
R – I – 3/202029.05.2020. godineMINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJAMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
225UDRUŽENJE MOJE EKOLOŠKO SELOUDRUŽENJE MOJE EKO SELOZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. ADNANA MEHANOVIĆA BR. 20SELIMBEGOVIĆ DŽEMAIL – PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA I PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJAR – I – 4/202004.08.2020. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
226UDRUŽENJE STUDENATA „INDEKS“„INDEKS“OBRAZOVANJEGORAŽDEUL. BOLNIČKA BBĆAMO ARIJANA – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
TUTIĆ HARIS – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 5/202003.09.2020. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
227UDRUŽENJE „EKOLOŠKA ZONA„ GORAŽDE„EZ“ GoraždeZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. DUBIŠTE BBPLJEVALJČIĆ ŽARKO – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MITROVIĆ NIKOLA – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 6/202016.09.2020. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
228UDRUŽENJE „VOLONTERSKI SERVIS MLADIH“„VSM“HUMANITARNA DJELATNOSTGORAŽDEUL. MUHIDINA MAŠIĆA MUNJE BR. 69DŽENIS ĆULOV – PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
ADELA HADŽIĆ – POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
R – I – 7/202005.10.2020. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
229UDRUŽENJE „EKO STANIŠTE - HABITAT“„Eko Habitat“ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODEGORAŽDEUL. SUADA POZDERA - BULJKA BR. 2MIRELA MEKIĆ - BOROVIĆ – PREDSJEDNICA UDRUŽENJA MERSIHA ĆORIĆ - POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA R – I – 8/202024.12.2020. godineMINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
230UDRUŽENJE ZA KREATIVNI RAZVOJ "DJECA EVROPE"Udruženje "Djeca Evrope"OBRAZOVANJEGORAŽDEUL. PANORAMA BBSLAVKO KLISURA - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA,
MUNIRA KOVAČ DEVLIĆ - POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA

R-I-1/202103.03.2021. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
231UDRUŽENJE STRELJAČKI KLUB "ALFA""SK ALFA"BEZBJEDNOSTGORAŽDEUL. 43. DRINSKE BRIGADE BR.18 ISMET BUKVICA - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA DALILA MIRVIĆ - POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJAR-I-2/202105.04.2021. godineMINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVEMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
232UDRUŽENJE BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE "PREPOROD" GRADSKO DRUŠTVO GORAŽDEBZK "Preporod" GoraždeKULTURA I UMJETNOSTGORAŽDEUL.FERIDA DIZDAREVIĆA BR.25eADMIR KURTOVIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ALMIR ŠOGOLJ - ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJAR-I-3/202116. September 1903.MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
233UDRUŽENJE SPORTSKE REKREACIJE "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU GORAŽDE""CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU GORAŽDE"SPORT I REKREACIJAGORAŽDEUL. SELVERA SIJERČIĆA BR.3ADŽANAN OBUĆA - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA MIRZA DELIĆ - POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJAR-I-4/202129.04.2021. godineMINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORTMINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.