Ustanove zdravstvene zaštite
 • Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde
  Adresa: 1.slavne višegradske brigade broj 1
  Tel/Fax: 387 38 228 348
  direktor: Salem Halilović
  mail: zzobpk@bih.net.ba
  web stranica:https://www.zzobpk.ba/
 • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
  Adredsa: 1.slavne višegradske brigade bb
  direktor: dr Medina Bičo
  tel: 038/220-060, fax: 038/227-152
 • JZU Kantonalna bolnica Goražde
  Adresa: Ferida Dizdarevića bb
  direktor  prim. dr Nermina Kamenica
  Tel. centrala: +387 38 241 210
  Fax: +387 38 228 395
  Tel. direktor: +387 38 241 264
  e-mail: info@bolnica-gorazde.ba
  direktor@bolnica-gorazde.ba
  web stranica:https://bolnica-gorazde.ba
 • JU Dom zdravlja Ustikolina
  Adresa: Ustikolina
  direktor prim. dr Alija Begović, tel/fax: 038/518-140
 • JU Dom zdravlja Prača
  Adresa: Prača
  direktor dr Medo Žigović, tel/fax: 038/799-020

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.