Služba za zapošljavanje

v.d. Direktor Službe: Aida Bezdrob
Tel: 038/221-546, 038/240-371
e-mail: aida.bezdrob@szzbpk.ba
Adresa: ul. Maršala Tita br. 13
Web adresa: JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Posredovanje u zapošljavanju

Stručni saradnik za aktivnu politiku i posredovanje u zapošljavanju

Zaposlenica: Senija Hadžić

– Kontakt telefon: 038 / 221 – 546

 

Pravni poslovi

Stručni saradnik za normativno-pravne poslove

Zaposlenik: Emir Obarčanin

– Kontakt telefon: 038 / 221 – 546

Stručni saradnik za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba

Zaposlenik: Mensud Turković

– Kontakt telefon: 038 / 221 – 546

 

Ekonomsko-finansijski poslovi

Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Zaposlenica: Edina Čelik

– Kontakt telefon: 038 / 221 – 546

 

Biro Goražde

Ulica: Maršala Tita br. 13

73000 Goražde

Telefon/faks: 038 / 221 – 546

 

Biro Ustikolina

Ulica: Omladinska b.b.

73250 Ustikolina

Telefon/faks: 038 / 518 – 382

 

Biro Prača

Ulica: Magistralni put b.b.

72390 Prača

Telefon/faks: 038 / 799 – 446

 

Statistički podaci o kvalifikacionom i polnom sastavu osoba koji se nalaze na evidenciji JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za:

2013.godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2009. godina

Najbrojnija zanimanja na evidenciji Službe po stručnoj spremi – NOVEMBAR 2009

2008. godina

2007. godina

2006. godina

2005. godina

2003. i 2004. godina


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.