• OBJAVLJENO: 20.12.2005.
Analiziran rad „dječijih igraonica“

Uspješna realizacija ovog projekta pozitivan primjer i drugim kantonima!

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nazif Uruči organizovao je 14.12.2005. godine sastanak na kome je analiziran projekat „Dječijih igraonica“ u 2005. godini, zajednički projekat Vlade BPK-a Goražde, odnosno Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i SOS Kinderdorfa Dječijeg vrtića u Goraždu.
Sastanku su pored ministra socijalne politike Nazifa Uručija, ministrice obrazovanja Emira Drakovac i direktora dječijeg vrtića SOS Kinderdorf u Goraždu Alije Lapa, prisustvovali i nacionalni direktor Predstavništva SOS-Kinderdorf International u BiH Damir Ćorić sa saradnicima, načelnici sve tri općine u sastavu BPK-a Goražde, kao i direktori osnovnih škola sa područja kantona.
Projektom dječijih igraonica, kao i radom timova porodičnih pomagača, čija je realizacija počela 22.decembra 2004.god. potpisivanjem sporazuma svih njenih nosilaca, započeo je veoma uspješan pilot projekat podrške porodici, prvi u Federaciji BiH.
U rad sa djecom predškolske dobi 3-6 godina, u igraonicama u Vitkovićima, Bogušićima, Osanici, Ustikolini i Prači bila su uključena stručna lica iz dječijeg vrtića
SOS Kinderdorf Goražde. Ovim programom koji se odvijao uz svu potrebnu pomoć, prostor i opremu osnovnih škola, bila su obuhvaćena djeca koja nisu bila u prilici da budu polaznici dječijih vrtića. Broj djece u igraonicama u periodu januar-juni iznosio je 226, dok je u periodu august-decembar bio nešto manji, 176. U neposrednom radu sa djecom utrošen je 1591 sat. Drugi dio ovog projekta činile su radionice za roditelje u kojima su
učestvovala 332 roditelja, a cjelokupna edukacija na različite teme odvijana je u Centru za socijalni rad u i u dječijem vrtiću SOS Kinderdorf u Goraždu. Treći dio ovog projekta bio je preventivni rad u porodicima sa rizikom.
Značajan dio ovog projekta činio je i rad timova porodičnih pomagača koji su obilazili porodice djece i na različite načine pružale im neophodnu pomoć i podršku, a što je najbitnije, sagledali njihove probleme i aktivno se uključili u njihovo rješavanje. Svi prikupljeni podaci skupljaju se u bazu podataka i dostupni su Centru za socijalni rad kao i SOS Kinderdorfu.
Nakon analize urađenog, opšta je ocjena da se projekat dječijih igraonica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uspješno realizuje, te da može poslužiti kao pozitivan primjer i u drugim sredinama u kojima su se slični projekti tek počeli implementirati.
Ovaj projekat naći će svoje mjesto i u 2006. godini, a prema riječima pojedinih učesnika ovog sastanka, postoji potreba i za njegovim širenjem, odnosno povećanjem broja djece uključene u rad dječijih igraonica. Pored već iskazane podrške Vlade kantona i značajnog angažovanja SOS Kinderdorfa, svoju podršku ovom projektu iskazali su i predstavnici lokalne zajednice, načelnici sve tri općine u sastavu BPK-a Goražde, pa je za očekivati da će u narednoj godini broj djece i njihovih roditelja u dječijim igraonicama biti veći, a rad timova porodičnih pomagača još uspješniji.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.