• OBJAVLJENO: 26.05.2021.
Sastanak premijerke BPK Goražde sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
Očekujemo brzu realizaciju nove Strategije za rad na predmetima ratnih zločina

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća danas se sastala sa predsjednikom Sudskog tužilačkog vijeća BiH Halilom Lagumdžijom.

Na sastanku koji je održan u prostorijama Visokog  sudskog i tužilačkog vijeća u Sarajevu, razgovarano je  o realizaciji nove Strategije za rad na predmetima ratnih zločina usvojene krajem septembra prošle godine. Poseban akcenat razgovora bio je na procesuiranju velikog broja predmeta zločina počinjenih na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i općina na prostoru Jugoistočne Bosne koji nisu procesuirani i za koje do sada niko nije odgovarao iako o njima i njihovim počiniocima postoji mnoštvo zadokumentovanih dokaza.

– Stanovnici grada Goražda kojeg je vojska Republike Srpske držala u opsadi 1336 dana, bez struje, vode i komunikacija, uz neprestano granatiranje tokom kojeg je ubijeno preko 2000 civila, a od toga 148. djece, godinama traže pravdu i kažnjavanje zločinaca – istaknula je premijerka Obuća, koja je izrazila nadu da će se izmjenama u sastavu i dolaskom novog predsjednika Viskokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH stvari pokrenuti s mrtve tačke, odnosno da će Tužilaštvo BiH kao i ostali organi i institucije na svim nivoima u BiH nadležni za provođenje Strategije za rad na predmetima ratnih zločina početi raditi svoj posao.

Prema njenim riječima, ohrabruju i odgovori koje je Fondacija „Istina za Goražde“, nakon bezuspješnih upita upućenih Sudu i Tužilaštvu BiH, dobila od VSTV-a. Pitanja su se odnosila na to da li su usvojene smjernice za glavne tužioce za rad na predmetima ratnih zločina i da li su urađene izmjene i dopune odgovarajućih propisa za disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca pravosudnih institucija u BiH, kao i na to koliko su ojačani ljudski kapaciteti i obezbijeđena potrebna finansijska sredstva entitetskim pravosuđima i pravosuđu Brčko distrikta, kao i policijskim organima za rad na predmetima ratnih zločina?

-Iz ponuđenih odgovora vidi se da je osnažen obim procesne odgovornosti  za sudije i podizanja stepena efikasnosti u radu na predmetima ratnih zločina – naglasila je ona.

U revidiranoj Analizi Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koju je sačinio Upravni odbor Fondacije „Istina za Goražde“, a koju je prihvatila i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  navodi se da nije došlo do značajnijih promjena usmjerenih na procesuiranje manje složenih predmeta u kojima se kao osumnjičeni i optuženi pojavljuju isključivo branioci velikog broja nedužnog zbjega naroda ispred kama zločinaca od sigurne smrti u opsjednutom Goraždu.

Na primjeru Goražda najjasnije se vidi rad i djelovanje Tužilaštva u BiH koje procesuira manje složene predmete, vrši fragmetaciju predmeta radi ispunjavanja normi, istražuje i procesuira isključivo Bošnjake mijenjajući suštinu i karakter ratnih djejstava na ovom području. Činjenica je da su do danas potvrđene samo dvije optužnice za počinjene ratne zločine nad opkoljenim bošnjačkim stanovništvom Goražda, u zaštićenoj zoni UN-a, još jednom ubija preživjele građane i rodbinu žrtava koji su bili svjedoci varvarstva i terora, svakodnenvih pogibija i teškog ranjavanja civilnog stanovništva, uništavanja zdravstvenih i obrazovnih ustanova, kulturnih i vjerskih objekata.

Skupština i Vlada BPK Goražde su, kako ističe premijerka Obuća, u više navrata upućivali dopise nadležnim institucijama i Tužilaštvu BiH da hitno poduzmu mjere kako bi se dosljedno provodila Strategija, prvenstveno na području regije Goražde i u cijeloj državi BiH.

Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća zatraženo je poduzimanje mjera prema odgovornim osobama za ovakav rad, koji dodatno ubija žrtve i časne učesnike odbrane golih života u goraždanskom okruženju, a od sudova u BiH se da prihvate isključivo optužnice zasnovane na zakonitoj proceduri i u skladu sa važećim zakonima BiH. Od meritornih instiucija BiH se zahtijeva poduzimanje mjera za obezbjeđenje bar istog tretmana pripadnika Armije RBiH i drugih komponenti koje su branile BiH od agresije kao što je tretman pripadnika jedinica i snaga koje su uništavale BiH, posebno u pogledu mogućnosti bježanja od sudskih postupaka u susjedne zemlje Srbiju i Hrvatsku. Po ovom pitanju se traži poduzimanje konkretnih mjera za njihovu ekstradiciju i suđenje u BiH.

Takođe, od Tužilaštva u BiH je zatraženo da uvažavaju isključivo pravne osnove za pokretanje istražnih radnji i postupaka u daljoj implementaciji Strategije i da u potpunosti odbace politički ili na drugi način inicirane, odnosno naređene radnje i aktivnosti. Od sudova i Tužilaštva u BiH zahtijeva se zaštita časnih i čestitih autoriteta, visokomoralnih učesnika u odbrani BiH od prljavih i podlih blaćenja, laganja o njihovom učešću u zločinima, koja se često provode s ciljem uništenja vrijednosti i autoriteta pojedinaca, što za posljedicu često ima narušavanje njihovog zdravstvenog stanja i preranu smrt.

Protiv pripadnika Armije RBiH i MUP-a s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u periodu od 2013.godine do danas, podignuto je ukupno 21 optužnica i sve su potvrđene. Osam optužnica je konačno presuđeno, na ukupno 89 godina zatvora. Sedam je oslobađajućih presuda i to protiv 5 pripadnika MUP-a, bivšeg komesara i načelnika policije, zamjenika komandira saobraćajne policije i 2 policajca, te jednog vojnika i komandanta brigade.U toku je još 6 sudskih postupaka protiv vojnika Armije RBiH.

„Današnji sastanak sa predsjednikom VSTV-a i konačno reagovanje na naše dopise i upite, ulijeva mi nadu da će naše apele, apele goraždanskog stanovništva za pravdom konačno neko čuti te da će se konačno prestati sa izjednačavanjem žrtve i zločinca, moralnih i ljudskih postupaka u odbrani golih života u potpunom goraždanskom okruženju i nemoralnih i neljudskih radnji koje su imale zločine kao svirepo pravilo u ostvarivanju ciljeva“, poručila je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.