• OBJAVLJENO: 23.12.2005.
Trgovinski savjetnik Ambasade Austrije posjetio Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vlada Austrije obećala svoju podršku!

U posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde 22.12.2005. godine boravio je trgovinski savjetnik Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini dr. Robert Luck. Na sastanku kod Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kome su prisustvovali i ministar za privredu Ferid Bučo, ministar za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Nazif Uruči i šef Sektora za zaštitu okoline u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vejsil Kodžaga, razgovarano je o projektu izgradnje sanitarne deponije u Goraždu, odnosno, o pismu namjere koje su Vladi i Premijeru kantona uputile austrijske firme Brantner Walter Gesellschaft i GWCC, General Walter Consult Corp. koje su zainteresovane sa sklapanje saradnje sa Kantonom Goražde, a sve u cilju izrade odgovarajućih koncepata urednog uklanjanja otpada u ovom regionu.

Osim ovog pisma namjere, dr Robert Luck informisao je kantonalne zvaničnike o sporazumu Vlade Austrije i federalnog Ministarstva finansija o veoma povoljnom kreditu u iznosu od 25 miliona eura, namijenjenom za izgradnju regionalnih sanitarnih deponija, kao i drugim kreditnim linijama koji se sa, velikim grejs periodom i niskom kamatom, daju za realizaciju nekomercijalnih projekata, kao što su izgradnja škola, porodičnih ambulanti i drugih projekata infrastrukture.
Na sastanku u Goraždu, dr. Robert Luck informisan je o tome dokle su stigli pregovori o izgradnji regionalne sanitarne deponije u Goraždu, a ovom prilikom njemu su ponuđeni na razmatranje prioritetni projekti Vlade BPK-a Goražde, koji imaju osnova za ovakav vid finansiranja.
„Članstvo u Skupštini Evropskih regiona, a posebno, učešće u osnivanju Instituta Evropskih regiona sa sjedištem u Beču, te članstvo u Asocijaciji evropskih gradova za kulturu, otvorilo je širom vrata Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za interesovanje stranih firmi, pogotovo austrijskih za ulaganja u naš kanton“-riječi su Premijera BPK-a Goražde mr. Salka Obhođaša.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.