• OBJAVLJENO: 29.12.2005.
Premijer i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održali novogodišnju press konferenciju

Ocjenu o radu Vlade BPK-a Goražde daće javnost!

Ministarstvo za boračku politiku i ministrica Nermana Sofović proglašeni za najuspješnije u 2005. godini

Na novogodišnjoj press konferenciji Premijer, ministri i sekretar Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predstavili su u najkraćim crtama rad Vlade kantona u 2005. godini i ono po čemu bi trebalo pamtiti ovu godinu koja je na izmaku.
U svom uvodnom izlaganju, Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mr. Salko Obhođaš kazao je da ova press konferencija nema za cilj vlastitu promociju, već predstavljanje najznačajnijih podataka o radu ove Vlade, na osnovu čega će sama javnost donijeti svoju ocjenu o uspješnosti njihovog rada. Činjenica da je u 2005. godini održano 45 sjednica, na kojima je doneseno oko 1000 odluka i zaključaka, svjedoči da se ova Vlada u proteklom periodu nije bavila sama sobom, već životnim pitanjima građana i izvršavanjem skupštinskih odluka.
On je kao najveći uspjeh Vlade BPK-a Goražde istakao stabilizaciju budžeta kantona, izmirivanje unutarnjeg dugovanja, redovnu isplatu plaća i ostalih naknada, te stvaranje pretpostavki da se u 2006. godini počne sa primjenom općeg kolektivnog ugovora i povećanja plaća svim budžetskim korisnicima. Ovaj kanton usvojio je prvi u Federaciji BiH Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, a u 2005. godini pored ovog, usvojeno je još 5 zakona, dok su tri u pripremi. Transparentan i timski rad, poštivanje zakonitosti, a naročito Zakona o izvršenju budžeta, racionalno trošenje budžetskih sredstava, disciplina, red i rad svih budžetskih korisnika, samo su neke od odrednica u ocjeni rada ove Vlade.

Sa konkretnim podacima iz rada svojih ministarstava, novinare su upoznali ministri i sekretar Vlade BPK-a Goražde, a ovom prilikom najavljeno je i skoro štampanje biltena sa svim sjednicama Vlade u ovoj godini, koje će biti dostupne svim građanima.
Dovršena zgrada za pripadnike boračkih populacija , popularno nazvana “Lamela-H”, prva poslije rata, napola završena zgrada “Dom”, kao i najava nove stambene izgradnje u 2006. godini, ono je na što moramo biti ponosni, kao i na mnogo drugih završenih i započetih projekata, po kojima je ovaj kanton prvi ili među prvima u Federaciji BiH, istaknuto je između ostalog na novogodišnjoj press konferenciji Premijera i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Ova prigoda iskorištena je da Premijer proglasi najuspješnije ministarstvo i ministra u 2005. godini, a ova titule sasvim zasluženo pripale su Ministarstvu za boračka pitanja i ministrici Nermani Sofović.
Na kraju press konferencije, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputili su svim građanima čestitke i lijepe želje za Novu 2006. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.